”Europa, casa noastră”, campanie de informare la Școala Generală Ceauru

Miercuri, 30 martie 2011, ora 10.00, la Școala Generală Ceauru se desfășoară o acțiune sub genericul EUROPA, CASA NOASTRĂ.

Europa, casa noastră este o campanie de informare şi comunicare anuală menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Campania este derulată de Chelgate în numele Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Scopul campaniei:

Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-uri).Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România. Elevii participanţi trebuie să fie coordonaţi de învăţători sau profesori.

Acţiunile campaniei:

Campania de informare „Europa, casa noastră” are două seturi de actiuni  importante:

 • Organizarea de vizite în şcoli şi licee
 • Concursul Lider European

 

Vizite în şcoli şi licee

Se vor organiza două categorii de vizite în şcoli. Prima categorie o constituie vizitele directe organizate de Chelgate, iar a doua categorie o constituie vizitele derulate la iniţiativa şcolilor, cu asistenţă logistică de la Chelgate. Este de aşteptat ca aceste vizite să se derulze în şcoli şi licee din întreaga ţară.

Elevii vor primi informaţii despre Uniunea Europeană prin intermediul comunicatorilor:  moderatorii desemnaţi de Chelgate şi invitaţii speciali (personalităţi publice, autorităţi locale, primari, parlamentari europeni, politicieni, scriitori, profesori, precum şi personalităţi locale propuse de şcoli. Oaspeţii vor vizita şcolile şi vor interacţiona cu elevii timp de două ore în cadrul unei dezbateri/prelegeri/seminar, în funcţie de forma de învăţământ.

Încurajăm  profesorii să organizeze ei înşişi cel puţin alte două prezentări în şcoli unde să aducă invitaţi care să abordeze tematică europeană. După derularea evenimentului, profesorii coordonatori vor putea să înregistreze  un raport cu privire la aceste vizite pe acest portal web. Efortul lor va fi aşadar răsplătit prin acordarea de diplome de participare din partea Reprezentanţei Comisiei Europene. Primele 500 de şcoli care se înscriu în campanie şi se înregistrează pe portalul nostru primesc materiale promoţionale cu publicaţii despre Uniunea Europeană.

 

 

 

Concursul Lider European

Lider European este un concurs de dezbateri care îşi propune să-i ajute pe elevii din ciclul liceal să-şi însuşească noţiuni de leadership, oratorie, subiecte europene. Grupul de comunicatori va fi format din: traineri din cadrul echipei consultantului, specialişti în oratorie, ziarişti din presa centrală şi locală, specialişti din cadrul centrelor Europe Direct. Vor avea loc prezentări de leadership şi public speaking în licee din întreaga ţară, urmând ca apoi să se organizeze concursuri de dezbateri la nivel local, naţional şi regional. În cadrul acestei competiţii elevii vor învăţa să facă prezentări publice, vor şti ce înseamnă să fi un bun lider şi, mai ales, vor învăţa să-şi argumenteze părerile cu argumente solide.

Publicitate

Concursul Național VERTICAL 9 aprilie 2011

MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII  TINERETULUI ȘI SPORTULUI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ

ȘCOALA GENERALĂ CEAURU-BĂLEȘTI

COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU

ASOCIAȚIA PROVERTICAL

 

 

 

 

 

CONCURSUL NATIONAL VERTICAL

EDIȚIA A V -A

9 Aprilie 2011

CEAURU , BĂLEȘTI

GORJ

2011

CONCURSUL NATIONAL VERTICAL

EDITIA A V- A

9 Aprilie 2011

Coordonatori

 • Prof.ADRIAN CONSTANTIN POPESCU
 • Prof.CORNEL SOMICU
 • Prof.FIROIU DUMITRU
 • Prof. BUZERA MARIUS

 

ORGANIZATORI:

 • INSPECTORARUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ
 • ȘCOALA GENERALĂ CEAURU
 • COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU

 

PARTENERI:

 • Asociatia PRO VERTICAL
 • Universitatea Constantin Brâncuși Tg-Jiu
 • Săptămânalul VERTICAL
 • Colegiul Național TUDOR VLADIMIRESCU
 • Societatea de Stiințe Matematice, filiala Gorj
 • Societatea de Științe Filologice , filiala Gorj
 • Fundația Cultural Științifică ”General Gheorghe Magheru”
 • Societatea Nationala ”Spiru Haret”
 • Consiliul Local si Primăria Tg-Jiu
 • Consiliul Local și Primăria Bălești
 • Teatrul Dramatic Elvira Godeanu
 • Casa Corpului Didactic Gorj
 • Muzeul Județean Gorj

 

INVITAŢI:

LILIANA PREOTEASADirector General- Direcția Generală  Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții -M.E.C.T.S

ANNA MALGORZATA KORONKO-I Liceum Ogolnoksztalcace im. Gen. Bema, Ostrolece Polonia

Prof. univ. dr. GORUN ADRIAN –UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Prof.univ. dr.JIANU MAGDA–UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Prof.univ. dr.GHEORGHE GAMANECI- UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Prof.univ. dr.ing.VALENTINA BALAȘ-UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD

Conf.univ. dr.CĂRUNTU GENU- UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Conf.univ. dr.LUPULESCU VASILE- UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Comisia de organizare

Presedinte: 

 • TAȘCĂU DAN DORIN- presedinte S.S.M.R. filiala GORJ

Vicepresedinti:

 • SOMICU CORNEL – director Școala Generală Ceauru
 • POPESCU ADRIAN C-TIN- profesor Școala Generală Ceauru
 • FIROIU DUMITRU- profesor Școala Generală Ceauru
 • BUZERA MARIUS-director Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru
 • POPICA ADRIAN NOVAC-președinte SLI Novaci
 • MIJA VASILE-președinte USLI Gorj
 • PĂTRĂȘCOIU SIMONA-director adjunct  Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru
 • GĂMĂNECI GHEORGHE- cancelar Universitatea Constantin Brâncuși
 • STAICU MARIAN-profesor Liceul Teoretic Novaci
 • MARICA DOINA- profesor Școala Generală Ceauru

Membrii:

 • CONSTANTINESCU FELICIA profesor Școala Generală Ceauru
 • DRUMEN DUMITRU profesor Școala Generală Ceauru
 • BERCA ANAMARIA inv. Școala Generală Ceauru
 • DANCU ANUTA profesor Școala Generală Ceauru
 • NANU LILIANA profesor Școala Generală Ceauru
 • ILIN VIOLETA profesor Școala Generală Ceauru
 • PREDA CONSTANTINA profesor Școala Generală Ceauru
 • STROE ANGELA profesor Școala Generală Constantin Săvoiu
 • BALICA CORINA inv. Școala Generală Ceauru
 • BOBINA MADALINA inv. Școala Generală Ceauru
 • ANDREESCU LILIANA-profesor G.S.I.Bâlta
 • DIACONU STOICA GEORGIANA-ins. Scoala Generala Pompiliu Marcea
 • PATRAȘCOIU IOANA- ins. Școala Generală Sfântul Nicolae
 • SPINEANU IRINA MIHAELA- inv. Școala Generală Ceauru
 • SCHINTEE GEORGIANA– inv. Școala Generală Ceauru
 • POPESCU LORELAI– inv. Școala Generală Ceauru
 • MISCHIE RAMONA profesor Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru
 • VULPE CARMEN profesor Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru

 

Comisia de concurs

Presedinte :

 • PARALESCU SEBASTIAN JUSTIN- inspector scolar general I.S.J. Gorj

Vicepresedinte:

 • MITESCU GHEORGHE inspector scolar general adjunct I.S.J. Gorj

Membrii:

 • PATRĂŞCOIU EMIL inspector de specialitate- matematica I.S.J. Gorj
 • BOGEA DANIELA inspector de specialitate- limba și literatutra română  I.S.J. Gorj
 • ANDREI ION inspector de specialitate–invățământ primar I.S.J. Gorj
 • FLORESCU CONSTANTIN inspector de specialitate-invățământ primar I.S.J. Gorj
 • CIUNGU PETRE director Colegiul Comercial Virgil Madgearu Tg-Jiu
 • STOICOIU SIMONA – profesor Școala Generala Constantin Săvoiu Tg-Jiu

Secretari

 • STROIE VALENTIN profesor Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru
 • ARJOCA HEBENA profesor Școala Generală Ceauru
 • TULEI MADALINA profesor Școala Generală Ceauru

Comisia de subiecte:

Matematica:

 • CONSTANTINESCU NICOLAE-profesor Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu
 • BUNGET MIHAI profesor Colegiul Național Tudor Vladimirescu
 • POPESCU ADRIAN C-TIN profesor Școala Generală Ceauru
 • TASCAU DAN DORIN profesor Colegiul Național Tudor Vladimirescu
 • MODROIU ALIN GABRIEL professor Grupul Scolar Energetic Nr.1
 • STOICOIU SIMONA profesor Școala Generala Constantin Săvoiu
 • BOSCA LORELAY ins. Școala Generală ”Sfântul Nicolae”
 • BERCA ANAMARIA NINA ins. Școala Generală Ceauru

Limba Româna

 • POPESCU GEORGETA profesor Colegiul Național Spiru Haret
 • AL SALEH MARIANA profesor Scoala Generala Motru
 • STEFANESCU GRETUTA profesor Colegiul Național Spiru Haret
 • MARGULESCU CARMEN profesor Colegiul Tehnic General Gheorghe

Magheru

CLASA A IV A

 • BERCA ANA MARIA NINA ins. Școala Generală Ceauru
 • BOSCA LORELAY ins. Școala Generală Sfântul Nicolae
 • CIRCIUMARU LIANA ins. Școala Generala Constantin Săvoiu
 • SEMENESCU LENA ins Școala Generala Constantin Săvoiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul de desfăşurare a Concursului Național  VERTICAL

de limba şi literatura română-matematică,

 clasele IV-VIII ,, Vertical ”,

ediţia a-V-a

 

9 APRILIE 2011 

I. Cadrul general

 

Art. 1. Concursul are ca obiectiv promovarea ideilor de competiţie şi de performanţă a studiului disciplinelor prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru limba şi literatura  română şi matematică.

Art. 2. Concursul vizează stimularea interesului elevilor pentru realizarea standardelor curriculare de performanţă la disciplinele limba şi literatura română şi matematică , abordarea interdisciplinară în vederea creşterii calităţii şi eficienţei învăţământului obligatoriu.

II. Etapele concursului

 

Art. 3. Acest concurs se desfăşoară la nivelul fiecarui judet participant şi are următoarele etape: pe clasă, pe şcoală şi judeţeană. Faza finala desfășurându-se în județul  Gorj

Art. 4. Selecţia participanţilor la acest concurs se face pe baza rezultatelor obţinute la fazele anterioare , cu excepţia fazei pe clasă, la care participarea se realizează pe baza aptitudinii elevului sau/şi la recomandarea învăţătorului/profesorului . Concursul se adresează elevilor din clasele IV-VIII.

Art. 5. Graficul de desfăşurare a acestui concurs este următorul :

–          Faza pe clasă :

–          Faza pe şcoală

–          Fază judeţeană

Faza naționala va avea loc la Şcoala Ceauru-Băleşti.

III. Responsabilităţi şi atribuţii

 

Art. 6. De organizarea acestui concurs şcolar răspund : I.S.J.-Gorj, S.S.M.R.filiala Gorj,Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ, Primăria Băleşti, Şcoala Generala Ceauru – Balesti

Art. 7. Pentru coordonarea acestui concurs se constituie la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj , Comisia de organizare si coordonare   si Comisia de CONCURS  având următoarea componenţă:

            – preşedinte:      

                         inspector scolar general

–          vicepreşedinte: 

                     -inspector scolar general adjunct 

                    – inspector scolar general adjunct

  – inspector de specialitate matematica

                    – inspector de specialitate limba si literatura romana

                   –  presedinte SSM –filiala Gorj

                     -director Şc Gen Ceauru

                   – vicepresedinte SLI

            – secretar:

  profesor gradul I sau II

            – membrii:

-sefii de cerc

Art. 8. Comisia judeţeană stabileşte numărul participanţilor . Concursul presupune câte un elev de la clasele IV-VIII, , unde există un rând de clase ;şi maximum câte 3 elevi pentru fiecare clasa , unde există mai multe rânduri de clase .

Art. 9. La nivelul fiecărei şcoli ( comună sau oraş ) ,învăţătorii claselor a IV , profesorii de limba şi literatura română şi cei de matematică răspund de corectitudinea desfăşurării concursului ,împreună cu directorul şi şefii comisiilor metodice din care fac parte. Comisiile au obligaţia de a înainta Şcolii Ceauru , până la 10 . IV. 2011, tabelele cu elevii calificaţi pentru etapa nationala a concursului , precum şi tabelele cu profesorii evaluatori si profesorii insotitori (supraveghetori)

Art. 10. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală (şcoală coordonatoare) numite prin decizia conducătorului unităţii coordonatoare sau organizatoare, cuprinde 2-4 profesori, 2 învăţători şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de învăţământ.

Art. 11.  Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a comisiilor pentru etapa locala şi este propusă de inspectorul de specialitate şi aprobată de către inspectorul şcolar general. În comisii pot fi cooptate, acolo unde este posibil, cadre didactice universitare. Inspectorul şcolar general adjunct este preşedintele comisiei judeţene, iar inspectorul de specialitate este vicepreşedinte la comisia disciplinei de care răspunde.

  Art. 12. Comisiei Judetene îi revine responsabilitatea elaborării subiectelor de concurs la etapa judeţeană( materia studiată în clasele IV-VIII- sem. I) şi temele propuse pentru concursurile şcolare  .

Art. 13. Comisia Judeţeană va analiza şi va hotarî, în fiecare an şcolar, continutul bibliografiei minimale pentru concurs .

Art. 14. Rezultatele concursului şi concluziile Comisiei vor fi date publicitaţii.

Art. 15. Elevii participanţi care susţin concursul în altă localitate decât cea în care domiciliază vor fi însotiti de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însotitor asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzatoare a elevilor.

Art. 16. Preşedintele Comisiei Judeţene are următoarele atribuţii:

•    răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs.

•    stabileşte, împreună cu vicepreşedintele şi secretarul comisiei, sălile destinate activităţii de evaluare ;

 • avizează listele cu premii şi menţiuni;

•    semnează diplomele de premiere precum şi documentele de analiză şi datele statistice.

Art. 17. Vicepreşedinţii Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare are următoarele atribuţii:

     •      stabilesc calendarul concursurilor;

     •      monitorizează activitatea de evaluare prestată de profesorii evaluatori;

 • verifică şi avizează calitatea evaluarii lucrărilor ce impun departajare sau sunt propuse pentru acordarea premiilor speciale;
 • verifică şi avizează corectitudinea calculului mediilor pe lucrările scrise, pe bareme, a completării acestora, ierarhia participanţilor şi convertirea punctajului final în note finale.

Art. 18. Secretarul Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare are urmatoarele atribuţii:

 • stabileşte lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare şi evidenţa şi le gestionează pe toata durata concursului;

     •      realizează listele cu participanţii;

     •      elaborează şi multiplică imprimatele – borderouri;

     •      participă la deschiderea lucrărilor şi la ierarhizarea participanţilor;

     •      participă la realizarea clasamentului final;

 

    •       răspunde de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni

 

      •  predă lucrările şi documentele aferente, spre păstrare, în arhiva şcolii, prin proces-verbal, unui reprezentant din conducerea şcolii în care se desfăşoară concursul;

     • asigură introducerea în calculator a rezultatelor concursului şcolar;

     •  asigură afişarea rezultatelor concursului şcolar înainte şi după contestaţii;

     • înregistrează, pe suport magnetic, pentru inspectoratele şcolare şi MEC, subiectele şi rezultatele concursului;

    • primeşte şi înregistrează contestaţiile depuse de elevi în termenul stabilit de comisie.

IV. Probele de concurs

 

Art. 19. Proba de concurs este scrisă iar structura probei se stabileşte de către membrii comisiei judeţene.

Structura probei

Proba de examen este structurată pe două părţi :

Proba I – limba şi literatura română

Proba II – matematică

 Fiecărei părti i se acordă un punctaj de la 100 la 0 puncte detaliat în baremul de corectare şi notare.

Punctajul final fiind media aritmetică a celor 2 părţi.

Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 90 de minute cu pauză de 30 de minute între probe.

Formularea subiectelor din părţile probei de concurs se face pe baza obiectivelor programei şcolare şi în conformitate cu abilităţiile, deprinderile, capacităţiile şi conţinuturile selectate din Curriculum Naţional, programe şcolare pentru clasele IV-VIII.

Proba I –Limba şi Literatura Română

 

Programa olimpiadei judetene

Proba II- Matematică

 

 

Programa olimpiadei judetene

Art. 20.  Evaluarea lucrărilor. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de comisie.

V. Metodologia desfăşurării fazei naţionale
a concursului

Art. 21. În dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba, Comisia  de organizare şi evaluare asigură multiplicarea subiectelor şi păstrarea secretului acestora.

Art. 22. Totodată, vor fi desemnaţi şi instruiţi profesorii asistenţi pe săli. Specialitatea profesorilor asistenţi trebuie să fie alta decât cea care priveşte conţinutul probelor. Profesorii asistenţi vor da o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu au rude sau elevi în sălile la care supraveghează.

Art. 23. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul probelor.

Art. 24. Elevilor li se înmânează foile de concurs speciale care asigură caracterul secret al identităţii participantului. Profesorii asistenţi verifică identitatea participantului pe baza actului de identitate şi a listei de participare la concurs. Preşedintele verifică numele şi prenumele de pe fiecare lucrăre, precum şi identitatea candidatului. După verificare, preşedintele semnează şi aplică, pe colţul îndoit al lucrării, ştampila şcolii unde se desfăşoară concursul.

Art. 25. După terminarea timpului afectat concursului, care se marchează pe tablă, profesorii asistenţi primesc lucrările şi verifică numărul de pagini, care se trec în borderou.

Art. 26. Preşedintele sau vicepreşedinţii subcomisiilor şi secretarul comisiei primesc seturile de lucrări pe săli, le numerotează şi le repartizează spre evaluare echipelor formate din doi profesori. La evaluare, greşelile sunt subliniate de către evaluatori folosind culori diferite, fără a se interveni în textul lucrării. Profesorii evaluatori completează borderourile de notare, alcătuite pe baza baremurilor. Punctajul final al subiectului sau al lucrării se obţine prin medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjiri, constituită din punctajul acordat de cei doi profesori.

Art. 27. În situaţia în care punctajele acordate unuia dintre subiecte sau lucrării în ansamblu, de către cei doi profesori, diferă cu mai mult de 10 puncte, în cazul notării cu maximum 100 de puncte, se procedează la reevaluarea subiectului de către un al treilea corector. Punctajul acordat de al treilea corector intră în calculul aritmetic al notei finale.

Art. 28. Punctajul final al lucrării este media aritmetică, fără rotunjiri, a punctajelor acordate pentru fiecare subiect în parte.

Art. 29. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au studiat disciplina din concurs în altă limbă decât limba română pot să redacteze, la cerere, lucrarea în limba lor maternă.

Art. 30. Nu pot fi propunători de subiecte preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor dacă au rude sau elevi în concurs. De asemenea, nu pot fi propunători de subiecte sau evaluatori, cadrele didactice care, la clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi în concurs. Membrii comisiei vor da o declaraţie scrisă în acest sens.

Art. 31. Pentru concursurile şcolare, la care există etapa internaţională, se organizează o probă de baraj, în conformitate cu cerinţele concursurilor internaţionale la care vor participa.

VI. Definitivarea rezultatelor

Art. 32. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de comisie.

Art. 33. Ierarhia, înainte de contestaţie, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

Art. 34. Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise. Contestaţiile sunt depuse în termen de cel mult 0,5 ore de la afişare, la secretariatul comisiilor, termenul de analiză şi răspuns fiind de cel mult 2 ore de la depunerea contestaţiilor.

Art. 35. Pentru rezolvarea contestaţiilor, la toate fazele de concurs, preşedintele numeşte o subcomisie pentru fiecare disciplină/an de studiu alcatuită din 2-4 cadre didactice, altele decât cele care au evaluat iniţial. Hotărârile subcomisiilor de contestaţii, certificate de preşedintele comisiei, sunt definitive. După rezolvarea contestaţiilor se stabileşte clasamentul final pentru premiere, care se afişează.

VII. Premierea

Art. 36. La etapa naţională ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru premiile I, II şi III se acordă cinci locuri pentru fiecare disciplină, pe an de studiu în concurs, la care participă cel puţin 75 de elevi. În cazul în care sunt sub 75 de participanţi se acordă trei locuri pentru premiile I, II şi III.

De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concursul pe disciplina/domeniul de învăţământ. Se pot acorda şi premii speciale.

Art. 37. Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câştigătorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare şi evaluare a concursurilor şcolare.

Art. 38. Drepturile elevilor şi ale personalului didactic participant la concursurile şcolare, celelalte cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 39. În afara premiilor acordate în concurs, elevii premiaţi pot beneficia de excursii şi tabere şcolare gratuite.

VIII. Premierea

Art. 40. Se acordă trei premii şi trei menţiuni pentru fiecare an de studiu ,fiecare disciplina si premiile VERTICAL care sunt media celor 2 discipline.De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs. Se pot acorda şi premii speciale.

Art. 41. Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câştigătorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare şi evaluare a concursurilor şcolare.

            Premiile vor fi acordate de Asociația PROVERTICAL, Fundația GENERAL GHEORGHE MAGHERU și SSM Gorj.

CONCURSUL NAȚIONAL VERTICAL LA EDIȚIA A V-A

Concursul Vertical

În luna aprilie 2011 se desfăşoară cea de-a V-a ediţie a Concursului Naţional Interdisciplinar VERTICAL şi cea de-a IV ediţie a Simpozionului Internaţional EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN DE AZI. Cele două acţiuni fac parte dintr-un proiect comun, ZILELE VERTICAL, organizat sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi implementat de Asociaţia PROVERTICAL şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică ”GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Târgu-Jiu în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Colegiul Tehnic GENERAL GHEORGHE MAGHERU, Şcoala Generală Ceauru-Băleşti, Casa Corpului Didactic Gorj şi Săptămânalul VERTICAL. În acest proiect sunt implicaţi circa 300 de elevi atât din judeţ cât şi din ţară şi peste 200 de cadre didactice. Câştigătorii sunt premiaţi cu sume importante În perioada 9-10 aprilie 2011 se desfăşoară, la Băleşti şi Târgu-Jiu, „Zilele VERTICAL”, proiect implementat de Asociaţia PRO VERTICAL şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică GENERAL GHEORGHE MAGHERU, cu sprijinul mai multor parteneri şi sponsori. Cele mai importante evenimente din program sunt Concursul Naţional Interdisciplinar VERTICAL, română- matematică, ce se află la ediţia a V-a şi este găzduit de Şcoala Generală Ceauru din comuna Băleşti şi Simpozionul Internaţional EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN DE AZI, care este găzduit de Colegiul Tehnic GENERAL GHEORGHE MAGHERU din Târgu-Jiu şi se află la ediţia a IV-a. Organizatorii manifestărilor sunt Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Şcoala Generală Ceauru-Băleşti, Colegiul Naţional ”Tudor Vladimirescu”, Casa Corpului Didactic Gorj şi Săptămânalul Vertical

.

 Partenerii manifestărilor sunt Societatea de Ştiinţe Matematice, Filiala Gorj; Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu; Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu; Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”; Universitatea Petroşani; Societatea Naţională ”Spiru Haret” ş.a.

Aşa cum subliniam şi la ediţiile precedente, Concursul Interdisciplinar VERTICAL este unic în România, din trei motive: elevii participă la două probe de concurs (română şi matematică); se primesc premii în bani, atât pentru fiecare disciplină în parte cât şi pentru media între cele două note obţinute; nu se percepe taxă de participare la concurs. În acest an, la Concursul VERTICAL sunt aşteptaţi să participe în jur de 300 de elevi, din ţară şi din judeţul nostru, la această oră fiind confirmate prezenţe din partea a şase judeţe. Pe lângă premiile în bani, atracţia Concursului VERTICAL e dată şi de o deosebită corectitudine a organizatorilor, elevii care au câştigat, aici, de-a lungul timpului, confirmându-şi valoarea şi la olimpiadele şcolare. Concursului include pe lângă competiţia propriu-zisă, probe de câte 90 de minute pentru Limba şi Literatura Română şi Matematică, activităţi sportive, lansări de cărţi şi reviste, programe artistice etc.

Simpozionul EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN DE AZI are caracter internaţional, fiind aşteptaţi la Târgu-Jiu numeroşi reprezentanţi ai MECTS şi universitari din ţară şi de peste hotare. Vor veni la Târgu-Jiu pe lângă numeroşi invitaţi de la universităţi din ţară şi invitaţi din străinătate cum ar fi BEÁTA JAROSIEVITZ – ADY ENDRE FOVÁROSI GYAKORLÓ KOLLÉGIUM, HUNGARY, IYGIT TUNKAY – T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI, TURKEY, ANNA KORONKA – I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. GEN. JOZEFA BEMA W OSTROLECE, POLAND. Potrivit organizatorilor, cele mai bune trei lucrări indiferent de secţiune, selectate de membrii Comitetului de organizare, vor fi premiate cu suma de 200 lei fiecare. Simpozionul VERTICAL are 10 secţiuni: Tehnic; Ştiinţe (fizica, chimie, biologie) ; Matematică-informatică; Limbă şi comunicare; Pedagogie şi metodică modernă; Istorie şi geografie; Ştiinţe socio-umane; Politologie şi integrare europeană; Cultura şi civilizaţia corpului; Instrucţie şi educaţie extracurriculară. Acest Simpozion va edita un CD cu toate comunicările prezentate urmând ca cele mai reuşite să-şi găsească locul într-un volum ANALELE UNIVERSITĂŢII, editat de Universitatea din Craiova. Comitetul de organizare Din punct de vedere ştiinţific, manifestările VERTICAL 2011 sunt coordonate de profesorii Nuşa Lupan Dumitriu-M.E.C.T.S., Dragoş Cosma-M.E.C.T.S., Justin Sebastian Paralescu-I.S.J., Gheorghe Mitescu-I.S.J., Camelia Bibere-I.S.J. Gorj, Marius Buzera-Colegiul Tehnic GENERAL GHEORGHE MAGHERU, Cornel Şomîcu-Şcoala Generală Ceauru, Simona Pătrăşcoiu- Colegiul Tehnic GENERAL GHEORGHE MAGHERU, Dorin Taşcău-Colegiul Naţional ”Tudor Vladimirescu”, Mihaela Ceauranu-CCD Gorj, Adrian Popescu-Şcoala Generală Ceauru, Gheorghe Gămăneci-Universitatea ”Constantin Brâncuşi” şi Valentina Balas-Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad.