Concurs National VERTICAL 2011

Secventa premiere VERTICAL 2011

Ansamblul de dansuri populare BRAULETUL al Scolii Generale CeauruCupa VERTICAL, editia IDeschidere cu reprezentantii MECTS