Ședințe claselor a VIII-a pentru completarea fiselor de opțiuni

Ședințele de completare a opțiunilor pentru admiterea în liceu se desfășoară la Școala Generală Ceauru în ziua de joi, 30 iunie 2011  după următorul program:

-ora 10.00 Clasa a VIII-a A Ceauru  diriginte prof. PALCUE CLAUDIA

                        Clasa a VIII-a B Ceauru  diriginte prof. HORTOPAN GABRIELA

-ora 12.00 Clasa a VIII-a Bălești   diriginte prof. NANU LILIANA

-ora 14.00 Clasa a VIII-a Cornești diriginte prof. PRIESCU MONICA

 

Este necesară prezența obligatorie atât a elevilor cât și a părinților.

 

Director,

prof. Șomîcu Cornel

 

Publicitate

Rezultate Evaluarea Națională la Școala Generală Ceauru

1. Alexandrescu Corneliu-7,27 medie generală

2. Andrășescu Ionela-Mădălina-7,65

3. Armegioiu Elena Bianca-6,45

4. Bâldea Tiberiu Alexandru-7,57

5. Baldovin Ionuț Adrian-6,85

6. Baldovin Gabriel Emilian-3,45

7. Bitan Valentina Bianca-6,30

8. Bîzu Dumitru Marian-5,42

9. Blendea Carmen Nicolița-5,80

10. Bostan Paula Adriana-7,57

11. Brânzan Rocsana-Maria-7,05

12. Bunoiu Florinel Ionuț-5,15

13. Burdulea Ionuț Adrian-4,15

14. Burlan Dumitru Ionuț-5,95

15. Buzatu Cristina Maria-4,42

16. Buzuloiu Adrian Ionuț-6,05

17. Catrina Ana Maria-5,95

18. Catrina Filimon-Alexandru-5,37

19. Ciolacu Roxana-Diana-5,92

20. Cismașu Florin Cătălin-6,27

21. Cismașu Nicu-Alex-6,12

22. Ciucur Remus Ionuț-5,77

23. Constantinescu Andrei-6,92

24. Cracea Vasile-Andrei-5,42

25. Curutu Nicolae Andrei-6,17

26. Cușlea Roxana Raluca-6,92

27. Dan Denis Gabriel-6,95

28. Dascălu Ion Mădălin-7,62

29. Duțescu Mădălin Iulian-6,10

30. Enășel Andreea Mădălina Violeta-8,90

31. Eremia Marius Alexandru-7,55

32. Feraru Ana Maria-9,37

33. Feraru Sorin-Vasile-5,47

34. Floarea Maria-Raluca-8,05

35. Florea Daniel Eduard-6,07

36. Giugelea Tamara-3,82

37. Goșa Vasile Lucian-6,55

38. Grecu Aurelia Angela-9,55

39. Gugu Florin Ion-4,87

40. Gugu Elena Mădălina-8,10

41. Guran Dumitru Adrian-6,62

42. Ilie Dumitru Rafael-6,55

43. Măceșanu Ștefania Luiza-8,52

44. Mălăescu Elena-6,92

45. Mălăescu Udriștioiu-9,55

46. Mănoiu Marian Adrian-7,47

47. Mănoiu Ionela-8,70

48. Mihu Eduard Adrian-7,05

49. Militaru Andrei-Nicolae-6,67

50. Mitrea Cristian Lucian-6,27

51. Muja Andrei Mădălin-7,15

52. Muraru Andra Elena-8,27

53. Muraru Andrei Constantin-7,07

54. Nanu Mădălin Constantin-5,92

55. Negrea Maria Magdalena-5,70

56. Negrea Ion Răzvan-6,52

57. Nițu Florin Adrian-8,70

58. Novac Eugen Ion-6,70

59. Păducel Gheorghe Bogdan-6,02

60. Păunescu Cristina Maria-8,40

61. Petcuț Maria Alexandrina-5,80

62. Petrescu Ionuț Mădălin-4,27

63. Pîrvulescu Ionuț Mădălin-5,32

64. Pîrvulescu Mădălina Ionela-8,17

65. Popescu Ion Răzvan-7,12

66. Popescu Vasile Cătălin-4,77

67. Predescu Florin-4,60

68. Puiu Florin Adrian-5,07

69. Stănescu Mihai Andrei-4,07

70. Strinu Constantin Răzvan-4,50

71. Tănăsoiu Alexandru-4,95

72. Trofin Raluca-Mihaela-4,72

73. Tună Gheorghe Victor-2,80

74. Țundrea Gabriel-5,10

75. Udrescu Ana Maria Georgiana-6,25

76. Văduva Roxana-Mihaela-5,00

77. Văduva Radu-Virgil-4,05

 

Contestațiile se depun azi, 24 iunie a.c., între orele 14-18 la Școala Generală Ceauru.

Evaluare Națională la Școala Generală Ceauru

Evaluarea Națională la Școala Generală Ceauru se va desfășura după următorul program:

luni, 20 iunie 2011: ora 9.00 Proba de Limba și Literatura Română

-miercuri, 22 iunie 2011: ora 9.00 Proba de Matematică

 Rezultatele finale se vor afișa vineri, 24 iunie 2011, până la ora 14.00. Elevii vor fi în săli până la ora 8.30.

 Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenți, cadre didactice de alta specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
 Înaintea intrării în săli, presedintele comisiei din unitatea de invatamant instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati in sali.

Asistentii, care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesulverbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate in procesulverbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent in parte si de presedintele comisiei.
 Înainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele nerespectarii acestor prevederi.
Elevii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de invatamant.
Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, in plicuri, de la presedinte sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La incheierea acestor operatiuni, incepe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.
 Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. in cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. in aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
 Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica”, elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
 Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. in cazul in care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionandu-se pe ele „Anulat” si se semneaza de catre cei doi asistenti.
 În timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii nu dau elevilor nicio indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane sa dea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa furnizeze acestora materiale care contin rezolvarea partiala sau integrala a subiectelor sau sa incalce in vreun fel prevederile metodologiei. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere.
Se interzice elevilor sa patrunda in clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea Evaluarii Nationale, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate in procese-verbale, care se arhiveaza impreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;
În situatia in care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele marcheaza pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda”, pune nota 1 (unu) si semneaza.
 Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
 La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza elevii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
 În cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca „eliminati” si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala.Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in unitatea de invatamant.
 La finalizarea desfasurarii probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal si daca spatiile nescrise au fost barate..

 

 

Președinte Comisie de Examen,

prof. Șomîcu Cornel

Ultima săptămână de școală

           Pe 10 iunie 2011 s-a consemnat ultima zi de școală pentru elevii de clasa a VIII-a, 76 de elevi la nivelul comunei Bălești. Clasele I-VII vor continua până la 17 iunie 2011.

Agenda de activități a ultimei săptămâni:

miercuri, 15 iunie 2011, ora 15.00:Festivitatea de premiere pentru toate clasele

                                                                         Predarea cheii școlii către elevii de clasa a VII-a

joi, 16 iunie 2011, ora 11 .00:  Ședință cu elevii și părinții de clasa a VIII-a privind Evaluarea Națională

                                     ora  13.00:  Consiliul Profesoral -Ședință de analiză a muncii pe semestrul II

                                       ora  15.00:  Consiliul  de Administrație al Școlii Generale Ceauru

ZILELE ȘCOLII GENERALE CEAURU în presă

Elevii au talent

Sute de elevi și preșcolari, în activități extrașcolare

Aura Stoenescu

 

 

Cea de-a VII-a ediţie a ZILELOR ŞCOLII GENERALE CEAURU s-a desfăşurat în perioada 30 mai-4 iunie 2011. Programul a inclus, ca în fiecare an, lansări de cărţi şi reviste, vernisaje de expoziţii, realizarea unor programe artistice, întreceri sportive pentru elevii din toată comuna Băleşti, sesiuni de comunicări pe catedre, acţiuni de ecologizare, concursuri de diverse genuri, excursii tematice ş.a. O serie de invitaţi au vizitat şcoala cu acest prilej: prof. dr. Gheorghe Nichifor-preşedinte S.S.I. din România, prof. dr. Dumitru Hortopan-directorul Muzeului Judeţean Gorj, prof. Alexandru Bratu-director Arhivele Naţionale Gorj, gen.(r) Constantin Ispas-preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor- filiala Gorj, prof. dr. Marius Buzera-preşedintele Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice ”General Gheorghe Magheru” ş.a.

Puţine şcoli din mediul rural, din acest punct de vedere Şcoala Generală Ceauru este o excepţie fericită, îşi permit de mai mulţi ani să deruleze acţiuni cu impact la nivel local, judeţean şi naţional. ZILELE ŞCOLII GENERALE CEAURU sunt un exemplu din acest punct de vedere, elevi, cadre didactice şi părinţi contribuie din plin la un program care are  rezultate palpabile concretizate în activităţi extraşcolare foarte bine primite.

Un program antrenant
Elevii de la Şcoala Generală Ceauru au avut parte şi în acest an de lansarea de cărţi şi reviste. Astfel, s-a lansat cu acest prilej numărul 14 al revistei GRAIUL APELOR, publicaţie semestrială a elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Generală Ceauru, şi numărul 48 al revistei CUGET LIBER, multiplu laureată la nivel naţional. Tot acum, în faţa elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Generală Ceauru s-au lansat două cărţi apărute sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Gorj: ”Dincă Schileru-o legendă vie a Gorjului”, carte semnată de Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu şi ”Contribuţii la Istoria Gorjului” de Cornel Şomâcu. Au vorbit despre aceste cărţi elevilor de la Ceauru Dan Cismaşu-cercetător în cadrul Arhivelor Locale şi Valentin Pătraşcu-cercetător în cadrul Muzeului Judeţean Gorj.
În fiecare zi, după finalul orelor de curs, elevii au fost antrenaţi în diverse activităţi: întreceri sportive, programe artistice, concursuri tematice, sesiuni de comunicări ş.a. Noutăţile din acest an au fost: ”Elevii au talent”, un spectacol preluat după cunoscutul show de televiziune şi excursia ”Pe urmele lui Litovoi” în judeţele Gorj şi Hunedoara. Şi-au dat concursul la buna desfăşurare a tuturor activităţilor următoarele cadre didactice: Cornel Şomîcu, Adrian Popescu, Anamaria Berca, Dumitru Firoiu, Elena Guran, Claudia Palcue, Gabriela Hortopan, Ionela Ioniţă, Felicia Constantinescu, Violeta Ilin, Liliana Nanu, Mădălina Tulei, Irina Spineanu, Georgiana Schintee, Lorelai Popescu, Ilie Lăzăroiu, Daniela Priescu, Nina Mihu, Elena Ciocârlie ş.a.
În cinstea eroilor
Elevii de la Şcoala Generală Ceauru au acordat o atenţie sporită Zilei Eroilor, marcată festiv la 2 iunie 2011. Sub coordonarea catedrei de istorie-prof. Cornel Şomîcu şi prof. Andrei Popete-Pătraşcu-dar şi a învăţătorilor Maria Ştirbu şi Grigore Tămăşescu, elevii au sărbătorit cum se cuvine jertfa eroilor din comună.
O menţiune specială se cuvine faptului că primarul comunei-inginerul Aristică Paicu-participă direct în fiecare an la aceste manifestări. Practic la fiecare monument din comună închinat eroilor-şi sunt cinci în total-s-au intonat cântece cu această tematică, s-au spus versuri şi s-au depus coroane de flori. Din câte s-a văzut şi cu acest prilej, primarul comunei se dovedeşte foarte bine informat asupra istoriei locale.
Începând cu 2 iunie 2011, la Şcoala Generală Ceauru a fost înfiinţat un Cerc al elevilor ”Cultul Eroilor” alcătuit din 45 de elevi. (Apărut Săptămânalul VERTICAL)