Programul ”Zilelor Comunei Bălești”, ediția a V-a, 6-8 septembrie 2011

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI

CONSILIUL LOCAL BĂLEȘTI

CASA DE CULTURĂ BĂLEȘTI

ȘCOALA GENERALĂ CEAURU

 

 

 

ZILELE COMUNEI BĂLEȘTI

 

Ediția a V-a, 6-8 septembrie 2011

 

 

 

 

Marți, 6 septembrie 2011

Ora 12.00. Primăria Comunei Bălești

Ședință festivă a Consiliului Local Bălești prilejuită de deschiderea ediția a V-a a manifestărilor ”Zilele Comunei Bălești”

 

 

 

Ora 17.00. Baza Sportivă Ceauru

”Pe  Jaleș în jos…”-Concurs de costume populare cu participarea tinerilor din comuna Bălești

Recital al Ansamblului ”Brâulețul” al Casei de Cultură Bălești

Spectacol de dansuri populare al elevilor de la Școala Generală Ceauru, secție externă a Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu

Program artistic al elevilor de la Școala Generală Ceauru

”MISS BOBOC BĂLEȘTI 2011”, concurs organizat de Casa de Cultură Bălești și Școala Generală Ceauru

 

 

 

Ora 20.00. Baza Sportivă Ceauru

Recital al formației Emil și Nicoleta Lăcătușu

Hora Satului la Bălești

 

 

 

 

Miercuri, 7 septembrie 2011

Ora 12.00.  Primăria Comunei Bălești

Vernisaj expoziție foto-documentară ”Istoria Comunei Bălești. Oameni și locuri de-a lungul vremii” realizată de Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale în colaborare cu Primăria Comunei Bălești.

 

 

 

 

 

Ora 14.00. Biserica Stolojani

Lansare de carte: ”Viața bisericească la Stolojani”, autor jr. Dan Cismașu

Lansare de carte: ”Contribuții la Istoria Gorjului”, autor prof. Cornel Șomâcu

Ședință festivă a Cercului de Istorie ”Antonie Mogoș” de la Școala Generală Ceauru dedicată istoriei vieții bisericești pe meleagurile comunei Bălești

 

 

Ora 16.00. Baza Sportivă Ceauru

Întreceri sportive

Festivitatea de premiere a campionatului de fotbal

 

 

Ora 20.00. Baza Sportivă Ceauru

Recital al formației Emil și Nicoleta Lăcătușu

Microrecital Valentin Petruța

Hora Satului la Bălești

 

 

 

 

Joi, 8 septembrie 2011

Ora 10.00. Biserica Bălești

Slujbă religioasă festivă dedicată sărbătorii Sfânta Maria Mică

Decernarea unor ”Diplome de fidelitate” pentru cetățenii comunei Bălești care au împlinit 50 de ani de căsătorie

 

 

Ora 18.00. Baza Sportivă Ceauru

Hora Satului la Bălești

 

 

 

Ora 20.00.  Baza Sportivă Ceauru

Recital de muzică populară a unor interpreți locali

Recital al formației Emil și Nicoleta Lăcătușu

Microrecital Valentin Petruța

 

 

Ora 23.00. Baza Sportivă Ceauru

Închiderea festivă a manifestărilor

Foc de artificii

Publicitate

Concurs de contabil șef la Școala Generală Ceauru

ȘCOALA GENERALĂ CEAURU

COMUNA BĂLEȘTI, JUDEŢUL GORJ

NR    1271/10.08.2011

 

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

          Școala Generală Ceauru și Școala Generală Câlnic, în conformitate cu adresa nr 6701/29.07.2011 a ISJ Gorj, scot la concurs 1 post de Administrator financiar de patrimoniu treapta I(contabil șef). Postul a fost aprobat conform adreselor nr 679/01.06.2011 și 877/20.07.2011 emise de MECTS și a Hotărârii Consiliului de Administrație al ISJ Gorj din data de 29. 07.2011.

           Concursul va fi organizat în data de 21.09.2011, în conformitate cu prevederile art. III a. 2 din OUG 35/2011, cu respectarea prevederilor din HG 286/2011.

            Dosarele candidaților se depun la secretariatul Școlii Generale Ceauru până la data de 9.09.2011 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)    cererea la concurs adresată directorului școlii

b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz.

c)    copiile  documentelor care atestă nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă vechimea în muncă și în profesie(minim 5 ani vechime)

d)   copia carnetului de muncă, conformă cu originalul.

e)    cazierul judiciar

f)      adeverință medicală

g)   curriculum vitae

h)   alte documente relevante

 

 

        Bibliografie :

–         Legea nr. 82/1991 republicată – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;

–         Legea nr. 500/2002 Legea finanţelor publice cu modificările şi completările ulterioare;

–         O.M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, ordonarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

–         O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

–         Legea 79/2008 pentru modificarea si completarea OG nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;

–         O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

–         H.G. nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normele de funcţionare a mijloacelor fixe;

–         Legea nr. 11/2010 Legea bugetului de stat;

–         O.M.F. nr. 1917/12.12.2005 Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia cu completările şi modificările ulterioare.

–         Legea nr 1/2011 a Educației Naționale

 

    Alte relații și lămuriri se pot afla de la secretariatul Școlii Generale Ceauru, tel/fax 0253 210 973.