Rezultatele Evaluării Naţionale la Şcoala Generală Ceauru, sesiunea iunie 2012

1

ARHOT GHE.E GHEORGHE RAZVAN

4,70

4,80

4,75

2

BALDOVIN S.C. SEBASTIAN  DANIEL

5,50

5,70

5,60

3

BALUȚĂ  L.  ION  ALIN

6,60

6,40

6,50

4

BĂLAN D. ILIE  ALEXANDRU

6,10

6,30

6,20

5

BÎRSAN GHE. ION  LEONARD

6,40

6,00

6,20

6

BÎZU V. MIHAELA  VASILICA

5,10

6,45

5,77

7

BODESCU C.D. ADRIAN  FLORIN

5,10

6,00

5,55

8

BORLAN D. ROBERT EUGEN

4,40

6,30

5,35

9

BUNOIU V. CASANDRA – DUMITRANA

6,00

5,50

5,75

10

BURLAN C.  MARIA  RAMONA

7,70

6,50

7,10

11

BURLAN I. TABITA – FLORINELA

7,80

5,90

6,85

12

BUSUIOC D. VASILE  DANUȚ

5,00

6,45

5,72

13

CĂLINOIU F.A DENIS  ALEXANDRU

5,50

6,40

5,95

14

CIDOIU   D. DORINA  ANDREEA

8,40

6,40

7,40

15

CLINCIU F. DENIS- FLORIN

9,60

6,70

8,15

16

CUREA N. NICOLAE  VLADUȚ

6,90

6,00

6,45

17

DESPESCU M. MARIA  ROXANA

6,30

6,50

6,40

18

DIACONU V. DANIEL  VALENTIN

7,70

6,40

7,05

19

DIMA G. DIANA  ANDREEA

7,70

5,80

6,75

20

EREMIA I. BIANCA  IONELA

8,70

6,35

7,52

21

FECIORU N.A. BIANCA  ALEXANDRA

8,70

6,80

7,75

22

FIROIU I. IULIAN  ANDREI

7,50

6,30

6,90

23

FLOREA IS. ELENA  ANDREEA

6,40

6,45

6,42

24

FLORESCU V. COSMINA  CONSTANTINA

4,50

5,80

5,15

25

GHIZDĂVIN E. ANDREI  MARIAN

6,80

6,35

6,57

26

GIORGI I. IULIAN – CATALIN

7,10

5,85

6,47

27

GIORGI I. RAZVAN

8,80

6,00

7,40

28

GIUGELEA V. VIRGIL  DUMITRU

7,15

6,30

6,72

29

GOȘA M.D. RAUL COSMIN CONSTANTIN

7,70

6,10

6,90

30

GRAMA C. BIANCA  MADALINA

6,45

6,30

6,37

31

GRAMA M. ION  EDUART

6,00

6,30

6,15

32

GURAN V. DENISA  VASILICA

7,40

5,95

6,67

33

GURAN V. VASILE  CLAUDIU

6,75

5,85

6,30

34

IOVU N. ALIS  JANINA

8,15

7,35

7,75

35

LILEA D. IONUȚ  DANIEL

5,60

5,80

5,70

36

LUPU V. VALERIU -ALEXANDRU

6,40

4,90

5,65

37

MANGLIȚOIU V. CORNEL  CONSTANTIN

3,10

6,50

4,80

38

MLADIN I. OANA  ELENA

7,60

5,00

6,30

39

NANU C. CONSTANTIN  RAZVAN

5,95

6,00

5,97

40

NEGRILĂ D. DUMITRU  CATALIN

8,30

5,75

7,02

41

PANFILOIU GH. ANDREI  ALEXANDRU

7,20

5,90

6,55

42

PARASCHIV M. ROBERT  NICOLAE

4,40

6,35

5,37

43

POPESCU D.O DUMITRU  OVIDIU

6,10

6,00

6,05

44

POPESCU V.L. ADELA  ECATERINA

7,45

6,30

6,87

45

RACOCEANU D.S SERGIU  LEONARD

7,30

7,70

7,50

46

RADU M.G LUIZA  MARIANA

8,70

6,55

7,62

47

ROGOJANU N. LAVINIA  ANDREEA

8,20

7,15

7,67

48

ROȘOIU I. VIRGIL

8,00

6,30

7,15

49

ROVENȚA G. ANDRADA – MIHAELA

8,50

6,60

7,55

50

SAVULESCU D. BIANCA  MADALINA

6,70

5,30

6,00

51

STRINU D. MARIA  MARINELA

6,35

6,75

6,55

52

ȘCHEAU A.L. DANIELA ELENA

7,50

5,15

6,32

53

ȘCHEAU I. ANCUȚA  DAIANA

8,25

6,10

7,17

54

ȘTEFĂNOIU GHE. ELENA-ANDREEA

7,90

7,50

7,70

55

ȘTEFĂNOIU I. DRAGOȘ-CĂTĂLIN

6,10

6,05

6,07

56

TROHONEL A. VASILE  ALEXANDRU

8,10

7,10

7,60

57

TROHONEL I. IONELA  DORIANA

8,50

7,30

7,90

58

TROHONEL I. IONUȚ  CONSTANTIN

6,70

6,50

6,60

59

TUDORESCU C.I. ELENA ANA MARIA

7,00

7,00

7,00

60

TUDORESCU I.S SILVIU-IONUȚ

4,00

6,00

5,00

61

ȚĂIN V. DRAGOȘ-MARIAN

7,90

6,50

7,20

62

UDRIȘTIOIU I. ADRIAN IRINEL

5,10

5,85

5,47

63

UNGUREANU F. MALINA  DARIA

7,80

6,90

7,35

64

UNTARU M.A. IONELA – ANDREEA

9,15

7,95

8,55

65

URSARU C. ELVIS  DANIEL

3,50

5,80

4,65

 Prima notă reprezintă Limba Română, a doua Matematică şi a treia media celor două.

Director,

prof. Şomîcu Cornel

Publicitate

Comunicat MECTS privind Evaluarea Națională 2012

Evaluarea naţională la clasa a VIII-a începe luni, 25 iunie, cu proba de limba şi literatura română

21.06.2012

Prima probă din cadrul evaluării naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a – proba scrisă la limba şi literatura română – se va desfăşura luni, 25 iunie, cu începere de la ora 9.00. Sunt aşteptaţi să participe 190.291 de elevi, care vor susţine examenul în 4.516 unităţi de învăţământ. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise. Evaluarea naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune.
Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare (CNEE) a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi cu modelul evaluărilor internaţionale. Subiectele au un nivel mediu de dificultate şi permit rezolvarea în 120 de minute. Extragerea variantei de subiect va avea loc în dimineaţa zilei de 25 iunie, varianta urmând să fie transmisă către cele 1.387 de centre de comunicare, respectiv către toate inspectoratele şcolare judeţene. După finalizarea fiecărei probe scrise a evaluării naţionale, CNEE va publica pe site-ul oficial (http://subiecte2012.edu.ro), varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare.
Sălile în care se susţine examenul vor fi, în prealabil, adaptate astfel încât elevii să fie aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Pe uşa fiecărei săli se va afişa lista nominală cu elevii, dar şi avertismentul prin care se anunţă că este strict interzis accesul cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din sală şi acordarea notei 1 la lucrarea respectivă. Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba, proveniţi din unitatea de învăţământ în care are loc examenul.
Fiecare sală de examen va fi dotată cu camere de supraveghere video, conform ordinului de ministru nr. 5219/29.08.2011 care prevede obligaţia comisiilor judeţene de organizare a evaluării naţionale de a asigura camere de supraveghere video funcţionale în sălile de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele.
Profesorii evaluatori sunt cadre didactice având ca specialitate una din disciplinele care se evaluează în examen, care nu au rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naţionale, selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor. Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.
Evaluarea naţională la clasa a VIII-a va continua marţi, 26 iunie, cu proba la limba şi literatura maternă, respectiv miercuri, 27 iunie, cu proba de matematică. Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 29 iunie (până la ora 14.00). În aceeaşi zi, în intervalul orar 14.00-18.00 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Afişarea rezultatelor finale (după contestaţii) va avea loc în data de 2 iulie.

BIROUL DE PRESĂ

 

 

Școala Generală Ceauru-Centrul de Examen la Evaluarea Națională 2012

Școala Generală Ceauru va fi Centru de Examen pentru 66 de absolvenți de clasa a VIII-a. Examenul se susține în patru săli monitorizate video. Revenim cu repartizarea pe săli:

Calendar Evaluarea Națională:

15 iunie 2012 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 18-20 iunie 2012. Înscrierea la Evaluarea Naţională 2012;
25 iunie 2012 Limba şi literatura română – probă scrisă;
26 iunie 2012 Limba şi literatura maternă – probă scrisă;
27 iunie 2012 Matematica – probă scrisă;
29 iunie 2012 Afişarea rezultatelor Evaluării Naţionale 2012 (până la ora 14);
29 iunie 2012 Depunerea contestaţiilor (orele 14-18);
30 iunie-1 iulie 2012 Rezolvarea contestaţiilor;
2 iulie 2012 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Concursul Naţional VERTICAL, ediţia a VI-a, Ceauru, Băleşti, 2 iunie 2012

Peste 200 de participanţi au fost aşteptaţi sâmbătă, 2 iunie 2012, la etapa finală a Concursului Naţional VERTICAL 2012. Organizatorii, adică MECTS şi ISJ Gorj prin intermediul Şcolii Generale Ceauru, Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Colegiului Tehnic „Henri Coandă” şi Şcolii Generale „Sfântul Nicolae”, au adus la Băleşti cei mai buni elevi din patru judeţe.