Concursul „Vertical” este mâine

În cele ce urmează, prezentăm ultimele detalii ale manifestărilor care se vor desfăşura mâine, 27 aprilie a.c., la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru:

-ora 8.45  Festivitate de deschidere:

Invitaţi:

-prof. Ion Işfan-inspector şcolar general

-prof. univ. dr. Moise Bojincă-rector Universitatea ” Constantin Brâncuşi”

-ing. Aristică Paicu-primar comuna Băleşti

-prof.dr.  Marius Buzera-director Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

-prof.dr. Marcela Mrejeru-director Colegiul Tehnic ” Henri Coandă”

ora 9.00-10.30   Proba de Limba şi Literatura Română

10.30-11.00  Pauza de masă

11.00-12.30   Proba de Matematică

13.00  CUPA VERTICAL LA FOTBAL, Ediţia a III-a

16.00 Festivitate de premierePresentation1

Publicitate

Concursul Naţional VERTICAL 2013

În zilele de 26-27 aprilie 2013 se desfăşoară la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru o nouă ediţie a Concursului Naţional Interdisciplinar VERTICAL. Competiţia se află în calendarul MEN 2013 la poziţia 428.

În comuna Băleşti sunt aşteptaţi circa 250 de elevi din mai multe judeţe, până acum fiind confirmată participarea elevilor din judeţele Vâlcea, Olt, Dolj şi Hunedoara. Organizatorii acestei competiţii ajunsă la ediţia a VII-a sunt Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru în colaborare cu Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu şi Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu. Partenerii acestei manifestări sunt Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu. Întreaga manifestare este un proiect al Asociaţiei PRO VERTICAL  Târgu-Jiu.

Programul manifestărilor din 27 aprilie 2013 este următorul:

-8.45  Festivitatea de deschidere cu participarea oficialilor MEN, ISJ Gorj, Primăria şi Consiliul Local Băleşti

-9.00-10.30  Proba de Limba şi Literatura Română

-10.30-11.00  Pauză de masă

-11.00-12.30  Proba de Matematică

-13.00  CUPA VERTICAL la fotbal, ediţia a III-a, 2013

-16.00  Spectacol TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA BĂLEŞTI realizat de elevii şcolilor organizatoare în colaborare cu Şcoala Populară de Artă, Palatul Copiilor şi Ansamblul „Brâuleţul”.

-17.00  Festivitatea de premiere a Concursului Naţional Interdisciplinar Vertical dar şi al celorlalte competiţii.100_7654

Elevii de la Ceauru în Arhivele Gorjului

În perioada 1-5 aprilie 2013, sute de elevi de la şcolile din Băleşti, Peştişani şi Târgu-Jiu au trecut pragul arhivelor gorjene într-o perioadă când această instituţie aniversează 140 de ani de la înfiinţare. Truditorii din arhive le-au arătat elevilor cum lucrează ei dar şi cele mai valoroase colecţii de documente.

DSC02231

Profesorul Alexandru Bratu, directorul Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, ne-a declarat: “Mă bucur că am reuşit să stârnim un interes foarte mare printre elevi cu activitatea noastră şi cu documentele pe care le păstrăm. Elevi de toate vârstele, din Târgu-Jiu dar şi din localităţi rurale ca Băleşti şi Peştişani au venit la sediul nostru, au rămas ore întregi  între documente, au fost fascinaţi de scrierile vechi şi de cum arătau documentele de odinioară. Chiar dacă am mai avut şi în trecut asemenea vizite, anul acesta au avut o încărcătură specială pentru că e vorba de 140 de ani de existenţă a instituţiei noastre.”

File de istorie

Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru şi Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” în Proiectul Naţional PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ

ImageImageImageImage

Două unităţi şcolare din Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru şi Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu au fost selectate alături de alte 78 de unităţi şcolare din ţară pentru a participa la Proiectul Naţional “PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ” implementat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

 

 

Educaţia pentru mediu reprezintă o componentă a educaţiei care contribuie la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul. Educaţia pentru mediu contribuie la dobândirea de cunoştinţe, dar mai ales la formarea unor motivaţii, atitudini şi  deprinderi  pentru gestionarea eficientă a  resurselor naturale şi la menţinerea calităţii mediului.

Considerăm că dezvoltarea durabilă este o urgenţă şi trebuie abordată de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei, fiind cea mai eficientă metodă prin care să schimbăm calitatea  vieţii noastre.

Prin acest proiect elevii pot deveni responsabili şi implicaţi în ceea ce înseamnă propriul lor viitor şi pot afla şi înţelege motivele pentru care nu trebuie să risipim resursele care au cel mai mare impact asupra  noastră.

 

Scopul proiectului „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ!” este formarea unor deprinderi şi atitudini elevilor în spiritul respectului pentru mediu, precum şi realizarea unor acţiuni specifice în comunitatea în care trăiesc. Este o modalitate de a trage un semnal de alarmă pentru adulţi asupra faptului că dacă nu luăm măsuri azi, mâine poate fi prea târziu. De asemenea, este o metodă de a stimula tinerii înşişi să creeze o legătură cu natura şi să acţioneze acum pentru găsirea şi aplicarea de soluţii durabile în relaţionarea cu aceasta.

 

Proiectul „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ!” reprezintă:

 • un şir de acţiuni care vor consolida cunoştinţele de mediu în afara curriculei de învăţământ;
 • un mijloc de a promova educaţia pentru  mediu în şcoli  prin acţiuni interactive care vor pune în contact elevi, specialişti, reprezentanţi ai societăţii civile;
 • un eveniment ce oferǎ elevilor un context generos pentru a lua parte la activitǎţi cu caracter practic, relevante pentru tema propusǎ, interactive şi provocatoare, care îi vor ajuta sǎ înţeleagǎ şi sǎ înveţe despre gestionarea eficientǎ a resurselor naturale;
 • implicarea atât a şcolilor, cât şi a comunităţii locale, ambele părţi având ocazia de a învăţa mai multe despre managementul resurselor naturale;
 • acţiuni desfăşurate de-a lungul unei săptămâni cu un orar şi activităţi specifice educaţiei non-formale, axate pe această temă, elevii de şcoală gimnazială şi de liceu împreună cu profesorii fiind supuşi provocării de a gestiona în mod concret resursele naturale în spiritul conceptului de dezvoltare durabilă;
 • un eveniment public care transmite un mesaj fără echivoc asupra nevoii implicării tuturor oamenilor în activitatea de protejare a mediului, a vieţii.

 

Rezultate aşteptate:

 • stimularea elevilor să practice activităţi în aer liber; încurajarea dezvoltării unei legături afective cu natura;
 • stimularea spiritului de observaţie şi a atenţiei faţă de natură; dezvoltarea gândirii critice pentru identificarea problemelor de mediu;
 • cunoaşterea de către elevi a problemelor de mediu din comunitatea locală, precum şi identificarea habitatelor naturale, a ariilor protejate specifice zonei;
 • dezvoltarea spiritului de voluntar şi a reflexelor de cetăţean activ la elevi în domeniul protecţiei mediului;
 • stimularea tinerilor pentru implicare în acţiuni de întreţinere, dezvoltare, amenajare a parcurilor naturale, a ariilor protejate;
 • dezvoltarea gândirii orientate către soluţii, capacitatea de a dezvolta soluţii concrete pentru rezolvarea acestora;
 •  dezvoltarea viziunii şi a gândirii sistemice, pentru a putea adopta un stil de viaţă durabil şi o abordare sustenabilă asupra relaţiei om-natură în toate activităţile umane

 

Obiectivele proiectului (obiective SMART):

 • o grilă de activităţi pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” este dezvoltată de MAPP pentru promvoarea cetăţeniei active pentru mediu în rândul elevilor şi profesorilor, asigurând, totodată, sinergia între strategiile MEN şi MAPP, în vederea eficientizării rezultatelor comune;

Indicator: pachet educativ pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”

 • peste 80 de şcoli, câte 2 pe judeţ, sunt implicate în mod activ şi promovează măsuri de protecţie a mediului în comunităţile respective, asigurând astfel o acoperire naţională a viziunii sustenabile propuse prin proiect de către MAPP şi parteneri;

      Indicator: număr de şcoli în care se implementează pachetul educativ

 • peste 80 de profesori cunosc şi practică metode de educaţie non-formală pentru transmiterea de informaţii despre natură, pentru stimularea legăturii elevilor cu aceasta şi pentru încurajarea găsirii de soluţii concrete pentru protecţia mediului; astfel, profesorii devin ambasadori ai valorilor promovate de proiect în şcoli şi în comunităţile respective;

      Indicator: număr de profesori coordonatori ai proiectului „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ!”

 • peste 4000 de elevi din întreaga ţară cunosc subiecte de mediu şi dezvoltă gândirea sistemică şi orientată către soluţii în abordarea relaţiei om-natură, luând măsuri concrete pentru protejarea acesteia;

Indicatori: număr de elevi formaţi de către profesorii coordonatori; numărul de proiecte de mediu implementate (conform raportărilor profesorilor)

 • comunităţile locale din 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti sunt conştientizate asupra patrimoniului natural şi biodiversităţii din zonă, asupra ameninţărilor şi soluţiilor referitoare la conservarea acestuia.

      Indicatori: acoperire media; persoane implicate în proiectele elevilor

 

 

 

Parteneri:

–          Ministerul Apelor Pădurilor şi Pisciculturii

–          Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Instituţii implicate:

–          Direcţiile Silvice

–          Administraţiile Bazinale de Apă

–          Sistemele de Gospodărire a Apelor

–          Consiliile Judeţene

–          Primăriile

–          Inspectoratele Şcolare Judeţene

–          Agenţi economici

–          Mass-media

 

Activităţi pregătitoare:

 • Lansarea proiectului: 22 martie 2013;
 • Selectia şcolilor 22-25 martie 2013
 • Desfăşurarea proiectului: 1-5  aprilie 2013 în săptămâna: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
 • Finalizarea proiectului, centralizarea şi evaluarea acţiunilor şcolilor participante: 15 – 20 aprilie 2013;
 • Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului şi transmiterea diplomelor şcolilor participante: 22  – 26 aprilie 2013

 

Materiale:

–           Legitimaţie

–           Afiş

–           Diplome  

 

Evaluarea proiectului

Evaluarea se va face de către o echipă constituită din reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii şi ai Ministerului Educaţiei Naţionale pe baza unor scurte rapoarte, însoţite de fotografii, transmise de şcolile participante în perioada 15-20 aprilie 2013, pe adresa elena.ignat@ymail.com

 

Promovarea Proiectului/Vizibilitate

–          conferinţe de presă

–          comunicate de presă date de Direcţiile Silvice, Sistemele de Gospodărire a Apelor, ISJ-uri, şcoli

–          afişe la avizierul şcolilor participante şi la intrarea în instituţiile partenere

 

 

Plan de activităţi pentru săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1-5 aprilie 2013

 

Activităţile din calendarul prezentat sunt cu caracter de recomandare şi la alegere. În funcţie de opţiunea coordonatorului şi de iniţiativele echipei de proiect din şcoală (elevi şi cadre didactice) acestea pot fi diversificate.

 

Pe parcursul săptămânii vor exista:

–          minim 1 ieşire în natură (în localitate sau în afara acesteia);

–          minim 2 activităţi practice de tip proiect, pentru soluţionarea problemelor de mediu din zonă;

–          minim 1 activitate care să implice presa şi/ sau comunitatea (conştientizarea publicului);

–          minim 1 activitate care să implice autorităţile locale (ex. scrisoare deschisă, prezentare);

–          reflectarea asupra activităţilor realizate şi asupra celor învăţate pe parcursul săptămânii;

–          documentarea activităţilor realizate şi transmiterea organizatorilor a fotografiilor/ articolelor/ filmuleţelor/ prezentărilor PowerPoint

 

Ziua/Data

Denumirea activităţii

Participanţi

Activităţi recomandate

LUNI

1 aprilie 2013

“Mediul şi educaţia”

 

Deschiderea festivă  şi prezentarea  proiectului

 

 

 

 

 

 

Scop: Atragerea atenţiei asupra  acţiunilor distructive ale omului asupra mediului /ecosistemelor

 

Reprezentanţi  ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • o Prezentarea imnului  proiectului (o melodie la alegere sau compusă special pentru proiect);
 • o Înmânarea legitimaţiilor “Apărătorii naturii!” elevilor implicaţi în proiect;
 • o Expoziţii de fotografie desene, afişe reprezentând diferite tipuri de ecosisteme;
 • o Prezentare curiozităţi despre păsări (Ziua păsărilor);
 • o Opere literare în proză şi versuri despre  natură(lectură, analiză, dezbateri);
 • o Realizarea unor activităţi de cercetare în CDI. Realizarea unor  fişe cu  date generale despre alcătuirea, modul de viaţă, comportamentul unor vieţuitoare din ecosisteme specifice  zonei;
 • o Carnavalul  păsărilor

MARŢI

2 aprilie 2013

”Plantăm arbori pentru sănătate„

 

Scop: Singura modalitate prin care putem avea un aer mai curat şi implicit o viaţă mai bună este să avem grijă de păduri şi spaţiile verzi

 

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • o Amenajarea unui colţ verde în şcoală;
 • o Realizarea şi montarea unor plăcuţe cu mesaje pentru protecţia/ocrotirea unor ecosisteme (păduri, râuri, parcuri etc.);
 • o Amenajarea, revitalizarea unor spaţii verzi în şcoală sau în apropiere;
 • o Plantări de puieţi cu sprijinul Romsilva

MIERCURI

3 aprilie 2013

Fii voluntar, implică-te!

 

Scop: Cultivarea unei atitudini pro-active şi spiritului civic în rândul tinerilor

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • Acţiuni de ecologizare în curtea şcolii,  în parcuri, în păduri, pe malurile râurilor etc.

JOI

4 aprilie 2013

Apa – esenţa vieţii

 

Scop: Atragerea atenţiei asupra importanţei pe care o are resursa de apă în desfăşurarea vieţii

 

 

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • Joc didactic (bătălia argumentelor);
 • Aplicarea unor chestionare despre importanţa/utilitatea apei;
 • Muzică, spoturi publicitare despre apă;
 • Sesiune de comunicări, dezbateri  cu tema: “Poluarea apei”

VINERI

5 aprilie 2013

Protejăm natura pentru VIAŢĂ!

 

Scop: Impactul mediului asupra calităţii vieţii. Mediul înconjurător susţinător al vieţii pe pământ

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • o Concurs eseuri, poezii pe teme de mediu;
 • o Realizarea unor scrisori deschise către autorităţile locale, către cetăţeni pentru ocrotirea unor ecosisteme de pădure sau acvatice din apropiere;
 • o Concurs de proiecte pe teme de mediu;
 • o Festivitatea de încheiere;
 • o Prezentarea în format electronic  a activităţilor realizate pe parcursul săptămânii