Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru, din nou şcoală pilot pentru un proiect la nivel naţional

Proiectul “Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoli” implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în 40 de şcoli pilot din ţară se adresează şi la cinci şcoli din Gorj: Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru, Şcoala Gimnazială Padeş, Şcoala Gimnazială Bumbeşti Jiu, Liceul Tehnologic Tismana şi Liceul Tehnologic Baia de Fier. Cursurile au început în 8 iunie 2013 şi vor continua până în luna ianuarie 2014.

Proiectul „Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoli”Sc Ceauru a fost aprobat spre finanţare conform Contractului POSDRU/57/1.3/S/33894 și se derulează în parteneriat cu: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Gnosos Consult SRL, Asociația de Psihologie a Copilului și Adolescentului din România (APCAR), Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate (ARPCAPA).
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul prescolar, primar și secundar inferior pentru a dezvolta abilitățile sociale, emoționale și de management comportamental ale copiilor în mediu școlar, prin formarea personalului
didactic din 40 de școli pilot şi crearea unei reţele de suport pentru prevenţia şi intervenţia timpurie în cazul dificultăţilor sociale, emoţionale și comportamentale ale copiilor şi elevilor în mediul şcolar.
Grupul țintă al proiectului are următoarea structură:
-2200 de cadre didactice/personal didactic (educatoare, învățători, institutori) din cele 40 de unități și instituții de învățământ preuniversitar din școlile pilot selectate.
– 48 de consilieri școlari din școlile pilot.
90 de facilitatori, câte 2 reprezentanți, din fiecare judet, ai unor instituții de învățământ preuniversitar abilitate în organizarea de cursuri de formare pentru personalul didactic.
Conform graficului de implementare a proiectului, în perioada mai – iunie 2013 se desfăşoară prima sesiune de formare față-în-față pentru cadrele didactice din şcolile pilot selectate din regiunile I Nord – Vest, II Nord – Est, IV Centru şi V Sud – Vest.
Programul de formare a cadrelor didactice ”MAGISTER EMOCOMP: promovarea stării de bine şi managementul emoţiilor şi al comportamentelor disfuncţionale în mediul educaţional ” a fost depus de Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj – Napoca, în calitate de furnizor şi a fost acreditat prin OMECTS nr. 4736/12.07.2012. Absolvenţii programului de formare vor fi certificaţi pentru 25 de credite profesionale transferabile.
La programul de formare din regiunea V Sud – Vest va participa întregul personal didactic încadrat în şcolile pilot selectate.
Prin proiect se va asigura consiliere şi asistenţă pentru cadrele didactice – atât de către consilierii școlari, formați în cadrul proiectului, cât și de către formatori, pe parcursul unor vizite de monitorizare efectuate în vederea aplicării în activitatea educativă curentă a competenţelor dezvoltate
prin programul de formare; de asemenea, se va asigura asistență pentru dezvoltarea şi implementarea în şcoli a unor proiecte educaţionale vizând promovarea stării de bine a copiilor. În cadrul acestor vizite, se vor organiza ateliere de lucru cu întregul personal din școlile pilot, în scopul sensibilizării acestora asupra nevoilor de formare a cadrelor didactice privind combaterea dificultăților sociale, emoționale și comportamentale pe care copiii le pot întampina în școli.