În atenţia elevilor nepromovaţi!

Anunţ corigenţe

            În conformitate cu decizia Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru, datele corigenţelor au fost stabilite după cum urmează:
-Marţi, 3 septembrie 2013, ora 10.30-MATEMATICĂ
-Miercuri,4 septembrie 2013, ora 10.30-ISTORIE

Director,
Sc Ceauruprof. Cornel Şomîcu

Publicitate