Schimburi de elevi gorjeano-poloneze

Ambasada Republicii Polone la Bucureşti şi Universitatea din Craiova au inaugurat azi, 22 ianuarie 2014, Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din cadrul Centrului Culturilor Central şi Est-Europene al Facultăţii de Litere din Craiova. Din partea judeţului Gorj au participat profesorul Albinel Firescu, şef de secţie în cadrul Muzeului Judeţean Gorj, profesorul Marius Buzera-directorul Colegiului Tehnic “General Gheorghe Magheru” şi profesorul Cornel Şomîcu-directorul Şcolii Gimnaziale “Antonie Mogoş” Ceauru şi al Săptămânalului VERTICAL.

După o vizită reuşită în Gorj a unei delegaţii poloneze în toamna anului 2013, în luna februarie 2014 se va afla în Gorj E.S. Dl Marek Szczygiell, ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti. După cum ne declara domnul Albinel Firescu, reprezentantul Muzeului Judeţean Gorj la întâlnirea cu ambasadorul Poloniei, vizita se află în stadiul de stabilire a detaliilor, ea fiind  deja programată ppentru jumătatea lunii februarie.

Potrivit domnişoarei Magdalena Filary, directorul Centrului de Limbă şi Cultură Poloneză, din Gorj au fost invitate şi  câteva  şcoli care derulează proiecte culturale cu  şcoli şi elevi din Polonia. Ca un exemplu, unul  dintre proiectele derulate de Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, presupune ca elevii români  să ia lecţii de  limba poloneză şi elevii polonezi să ia lecţii de limba română. Delegaţii  de elevi ale celor două şcoli menţionate, pe proiecte şi în perioade diferite, se vor afla în Polonia în anul 2014.100_4530100_4551100_4561100_4562100_4586

Publicitate

Elevii de la Cercul de Cultură Civică de la şcoala noastră la Prefectură şi Consiliul Judeţean Gorj

Pentru al doilea an consecutiv, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru funcţionează Cercul de Cultură Civică, proiect coordonat de prof. dr. Adelin Ungureanu de la Palatul Copiilor Târgu-Jiu. În această lună elevii şi profesorii de la Ceauru au fost primiţi de prefectul Claudiu Teodorescu şi de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Mădălina Ciolocoi.DSC_0224DSC_0071DSC_0138DSC_0173DSC_0087DSC_0159

Simulare la clasa a VIII-a pe 18 și 20 februarie 2014

Şcoala Generală CeauruMinisterul Educaţiei Naţionale a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2013-2014 să se desfăşoare în zilele de 18, 19 şi 20 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 3, 4, 5 şi 7 martie (Bacalaureat). În premieră, începând din acest an, se organizează simulări şi pentru elevii de clasa a XI-a.
Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013 – 2014, sunt: Limba şi literatura română (18 februarie), Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (19 februarie) şi Matematică (20 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 7 martie.
Rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat nu se consemnează în catalog. În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

Calendarul și Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la clasa a II, a IV-a și a VI-a

 

DSCF2157Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat joi, 9 ianuarie 2014, pe site-ul www.edu.ro, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 – 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 – 29 mai.
PRIMA SESIUNE are următorul calendar:
– clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris şi citit; 7 mai: Limba maternă – scris şi citit; 8 mai:  Matematică)
– clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică)
– clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)
SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:
– clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris şi citit; 21 mai: Limba maternă – scris şi citit; 22 mai: Matematică)
– clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe)
– clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică).
Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.
Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fiînvăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ.
Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.