METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2013-2014

Sc CeauruI. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea Evaluărilor Nationale în anul scolar 2013-2014, denumite în continuare EN-2014, în conformitate cu prevederile Art. 74, alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Evaluările Nationale în anul scolar 2013-2014 cuprind Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare EN VI.
Art. 2 (1) EN-2014 se desfăşoară pe parcursul lunii mai în conformitate cu calendarul aprobat.
Art. 3 (1) Rezultatele individuale la EN II si EN VI sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învătare al elevului
(2) Planurile individualizate de învătare ale elevilor sunt comunicate părintilor/reprezentantilor legali ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educational al elevului.
(3) EN IV este o evaluare standardizată care se administrează în toate unitătile de învătământ, care are scopul de a furniza datele necesare pentru realizarea diagnozei sistemului de învătământ la nivelul învătământului primar.
III. ELABORAREA TESTELOR
Art.10 (1) Testele pentru EN-2014 se elaborează de către CNEE, tinând seama de următoarele cerinte:
c) au un format asemănător cu cel al evaluărilor internationale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani, pentru EN IV.
e) durata cumulată a secventelor de evaluare nu va depăsi durata mentionată pentru fiecare evaluare natională, după cum urmează:
– un total de 50 de minute pentru EN II,
– un total de 120 de minute pentru EN IV;
– un total de 120 de minute pentru EN VI.
Art.11 (1) Testele elaborate pentru EN II contin două sectiuni. O primă sectiune vizează evaluarea competentelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise, iar cea de-a doua sectiune vizează evaluarea competentelor de matematică.
Art.12 (1) Testele elaborate pentru EN IV contin două sectiuni. O primă sectiune vizează evaluarea competentelor de întelegere a textului scris în limba română, iar cea de-a doua sectiune vizează evaluarea competentelor de matematică.
Art.13 (1) Testele elaborate pentru ENVI contin două sectiuni: prima corespunzătoare disciplinelor din aria curriculară limbă şi comunicare şi, respectiv, a doua, corespunzătoare ariei curriculare matematică şi ştiinte.
IV. DESFĂSURAREA EN II
Art.15 (1) EN II se desfăşoară pe parcursul a două zile, în timpul orelor de curs.
Art.16 (1) Sălile în care se sustine EN II sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea urmărind aşezarea obisnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele, prenumele si unitatea de învătământ.
V. DESFĂSURAREA EN IV
Art.18 (1) EN IV se desfăşoară printr-o singură administrare, în ziua programată, în toate unitătile scolare. Administrarea presupune două secvente de evaluare cu o pauză de 10 minute între ele.
Art.19 (1) Sălile în care se sustine EN IV sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea prin aşezarea elevilor în bănci în ordine alfabetică, în fiecare sală de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care îşi scrie numele, prenumele si unitatea scolară.
VI. DESFĂSURAREA EN VI
Art.21 (1) EN VI se administrează în două secvente de evaluare, în aceeaşi zi, în timpul orelor de curs.
Art.22 (1) Sălile în care se sustine EN VI sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea urmărind aşezarea obisnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test, pe care îşi scrie numele, initiala tatălui, prenumele si scoala de provenientă.
VII. EVALUAREA TESTELOR
Art.24 (1) Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unităti de învătământ.
Art.25 (1) Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.
Art.26 (1) Rezultatele obtinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei si sunt valorificate la nivelul unitătii de învătământ prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de învătare;
b) consemnarea în portofoliul educational al elevului;
c) informarea părintilor / reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competentelor evaluate.
(4) După informarea părintilor / reprezentantilor legali, se întocmeşte un proces-verbal, în care acestia semnează pentru luarea la cunoştintă a informatiilor continute de planul individualizat de învătare.
IX. DISPOZIŢII FINALE
(4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu
Art.32 (1) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati în şcolile de masă, precum şi cei din învătământul special, care parcurg curriculumul şcolii de masă, sustin EN-2014, în conditiile prezentei metodologii.
Art.33 Conducerile unitătilor de învătământ aduc la cunoştinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin următoarele activităti:
a) afişarea la avizierul şcolii;
b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
d) organizarea unor întâlniri cu părintii / reprezentantii legali în vederea informării acestora.
CALENDARUL
de administrare a Evaluărilor Nationale în anul scolar 2013-2014
SESIUNEA I
6 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba română
7 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
8 mai 2014 EN II – Matematică
13 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
14 mai 2014 EN IV – Matematică
14 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
15 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiinte
SESIUNEA a II-a
20 mai 2014 EN II – Scris-citit
21 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
22 mai 2014 EN II – Matematică
27 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
28 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiinte
28 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
29 mai 2014 EN IV – Matematică

Publicitate

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”, filme de la ASTRA FILM în Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Afis AstraPentru al treilea an consecutiv, Astra Film-CNM Astra în parteneriat cu Institutul Francez din România va organiza ASTRA FILM JUNIOR la nivel național, sub numele de ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR, și va prezenta programul ASTRA FILM JUNIOR din 2013 cu tema JOCUL în câteva orașe ale României, în săptămâna 7-11 aprilie 2014. Conform Ministerului Educației din România, această săptămână intitulată “Să știi mai multe, să fii mai bun!” va fi dedicată în exclusivitate activităților educațional extrașcolare. Din Gorj a fost aleasă Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, peste 400 de elevi urmând să vizioneze peliculele din program la Ceauru, băleşti şi Corneşti.

La ASTRA FILM JUNIOR 2013, care s-a desfășurat în luna octombrie a anului trecut în cadrul ediţiei aniversare 20 de ani de ASTRA FILM FESTIVAL – Festivalul internaţional de film documentar, unul dintre cele mai prestigioase şi mai interesante festivaluri de film din Europa, cel mai vechi festival internaţional din ţară, au participat mii de copii din județul Sibiu.

ASTRA FILM JUNIOR 2013 a avut ca temă JOCUL – atât de necesar dezvoltării lor psihologice, sociale, emoţionale, fizice şi cognitive. Astra Film Junior propune copiilor ca, prin intermediul filmului documentar, să afle mai multe despre cum se joaca copiii din lumea întreagă, dar şi despre cum sunt realizate jucăriile. Iar pentru că în limba română, „joc” înseamnă activităţi distractive, dar şi dans popular – emblemă vie a unei ţări şi a unei culturi -, Astra Film Junior on Tour propunem şi o călătorie în diferite colţuri ale lumii, ghidaţi de copiii de acolo, care ne vor prezenta frumuseţea dansului lor tradiţional pe care îl preţuiesc şi îl învaţă.

Ediţia din acest an ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR se adresează elevilor de şcoală primară și gimnaziu (6-14 ani). Pentru a înlesni înţelegerea filmelor de către cei mici, filmele vor fi dublate în limba română.

Programul educaţional pentru copii, ASTRA FILM JUNIOR, a fost iniţiat în 2009 de ASTRA FILM FESTIVAL, din necesitatea unei educaţii prin imagine puţin existente în România şi din dorinţa de a oferi un program de calitate ca o alternativa la programele TV care încearcă transformarea publicului urmând conceptul „devin ceea ce vad”.

ASTRA FILM JUNIOR a devenit una dintre cele mai de amploare activităţi educaţionale extraşcolare. Din 2012, Festivalul Astra Film Junior a fost solicitat să se desfăşoare de 2 ori şi la nivel naţional în săptămâna dedicată activităţilor naţionale extraşcolare. Dacă în 2012 AF Junior s-a desfăşurat în 6 oraşe, în 2013 s-a desfăşurat în 21 de localităţi din România sub numele de Astra Film Junior ON TOUR. Acest lucru a fost posibil şi datorită unui parteneriat foarte valoros şi de prestigiu cu Institutului Francez care a solicitat ca programul Astra Film Junior Sibiu să se desfăşoare şi în centrele sale din ţară.

ASTRA FILM JUNIOR este singurul program de educaţie vizuală prin film documentar din România dedicat copiilor şi adolescenţilor. Până în prezent, la Festivalul Astra Film Junior au participat zeci de mii de elevi.

Menţionăm că, începând cu ediţia a V-a AF Junior, Ministerul Educaţiei Naţionale este partener ASTRA FILM JUNIOR.

ASTRA FILM JUNIOR este laureat al Galei Societăţii Civile în 2012 la secţiunea Educaţie, Învăţământ, Cercetare.

Mulțumim ZODIAK RIGHTS pentru dreptul de a include în programul ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR 2014 filmele HAI SĂ NE JUCĂM! și HAI SĂ DANSĂM!.

Partener ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR 2014 este și LEGO România.

SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN

Sc Ceauru„ŞCOALA ALTFEL” – 7- 11 aprilie 2014

Programul dedicat Săptămânii ’’Să ştii mai multe, să fii mai bun’’

(acţiuni comune în cele trei şcoli gimnaziale)

LUNI, 7 APRILIE 2014

Ora 9.00. ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR
Coordonatori: Elena Năgără, Cornel Şomîcu, Dumitru Firoiu, Daniel Drumen
Ora 10.00. SUFLET PENTRU SUFLET –
În vizită la Centrul de Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu
Elevii şcolii vor dărui obiectele strânse în această acţiune pentru elevii cu nevoi speciale
Coordonatori: Elena Guran, Elena Năgără, Lorelai Popescu, Claudia Palcue, Gabriela Hortopan, Felicia Constantinescu

Ora 12.00 MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS
Întreceri sportive la nivel de comună
Coordonatori Dumitru Firoiu, Daniel Drumen, Daniel Firoiu
Ora 13.00. MÂNDRIA DE A FI GORJEAN
Organizatori: Şcoală, Biblioteca Şcolii, Biblioteca comunei
Coordonatori: Violeta Ilin, Denisa Firoiu, Corina Popescu, Mirabela Dogaru, Raluca Dan, Felicia Constantinescu.

MARŢI, 8 APRILIE 2014
Ora 9.00. ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR
Coordonatori: Elena Năgără, Cornel Şomîcu, Dumitru Firoiu, Daniel Drumen

Ora 10.00. SĂ SALVĂM UN MONUMENT-Biserica de Lemn Stolojani
Proiect educaţional judeţean al şcolii în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Căminul Cultural Băleşti
Coordonatori: Cornel Şomâcu, Felicia Constantinescu, Andrei Popete Pătraşcu
Ora 12.00 Vizită la Fabrica de Pufuleţi Târgu-Jiu
Coordonator Georgiana Schintee
Ora 13.00 MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS
Întreceri sportive la nivel de comună
Coordonatori Dumitru Firoiu, Daniel Drumen, Daniel Firoiu

Ora 14.00 ALEGEREA LICEULUI
Vizite ale elevilor de clasa a VIII-a la liceele din CONSORŢIUL DE RESURSE TEHNOLOGICE-Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” şi Colegiul Tehnic „Henri Coandă”
Coordonatori: Drumen Daniel, Firoiu Dumitru, Dancu Anuţa, Hortopan Gabriela

MIERCURI, 9 APRILIE 2014
Ora 9.00. ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR
Coordonatori: Elena Năgără, Cornel Şomîcu, Dumitru Firoiu, Daniel Drumen

Ora 10.00. O calatorie virtuala prin Polonia,Spania,Turcia, acţiune în Proiectul COMENIUS

Obiective specifice: Dezvoltarea interesului fata de cultura si civilizatia altor tari; Sa evidentieze importanta diferitelor obiective turistice si zone reprezentative a celor 3 tari:
Coordonatori: prof. Hortopan G,Jianu I.,Constantinescu F,Nagara E , Firoiu Denisa, Corina Balica, Simona Peptan, Daniela Cîrstea etc

Ora 11. 00. Oaspeţi în şcoala mea-invitat un reprezentant CEO
Organizatori: Palatul Copiilor Gorj şi Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”
Coordonatori: Adelin Ungureanu, Andrei Popete-Pătraşcu, Cornel Şomâcu

Ora 12.00. Gorjul economic şi cultural
Excursie de documentare şi instruire la Muzeul Judeţean, Fabrica de Ciocolată Crasna, staţiunea Săcelu etc
Coordonator: Georgiana Schintee

 

JOI, 10 APRILIE 2014
Ora 9.00. ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR
Coordonatori: Elena Năgără, Cornel Şomîcu, Dumitru Firoiu, Daniel Drumen
Ora 10.00. ZIUA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Acţiune de ecologizare la nivelul comunei
Organizatori: Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” şi Consiliul Local Băleşti
Coordonatori: Şomîcu Cornel, Firoiu Dumitru, Drumen Daniel, Ioniţă Ionela, Mălăescu Tania ş.a.
Ora 13.00 . Historia Magistra Vitae
Proiect educaţional organizat în colaborare cu Muzeul Judeţean şi Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale
Coordonatori: Cornel Şomâcu, Andrei Popete Pătraşcu, Adelin Ungureanu

VINERI, 11 APRILIE 2014
Ora 9.00. ASTRA FILM JUNIOR ON TOUR
Coordonatori: Elena Năgără, Cornel Şomîcu, Dumitru Firoiu, Daniel Drumen
Ora 10.00. Karaoke,concurs de muzica ;
Coordonatori: Andrei Popete, Gabriela Hortopan, Elena Năgără
Ora 12.00. Carnavalul personajelor:
Coordonatori:Andrei Popete, Gabriela Hortopan, Elena Năgără

Director,
Prof. Şomîcu Cornel