Cadouri de Crăciun pentru toţi elevii

DSCN7178Primăria şi Consiliul Local Băleşti în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru au oferit şi în acest an cadouri de sărbători pentru cei peste 600 de  elevi şi preşcolari din comună. Moş Crăciun a fost mai darnic ca în alţi ani, fiecare cadou ridicându-se la circa 30 lei.

Preşcolarii şi elevii de la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” au întâmpinat cum se cuvine Sărbătorile de Iarnă, fiecare clasă şi fiecare grupă prezentând programe artistice pentru părinţi şi reprezentanţii autorităţilor locale. Pe post de Moş Crăciun s-au aflat autorităţile locale şi şcoala care au oferit cadouri pentru peste 600 de elevi şi preşcolari.

Inginerul Aristică Paicu, primarul comunei Băleşti, ne-a declarat: “Mă bucur că toţi copiii care sunt şcolarizaţi în comuna noastră au primit cadouri de Moş Crăciun. Anul acesta a fost un efort bugetar mai mare şi pentru asta trebuie să mulţumim şi consilierilor locali care au înţeles  această nevoie. Avem peste 600 de preşcolari şi elevi la şcolile din comună şi după cum ne spun domnii şi doamnele profesoare, mulţi dintre ei au fost cuminţi şi au învăţat bine, aşa că aceste cadouri sunt deplin meritate.”

Profesorul Cornel Şomîcu, directorul Şcolii Gimnaziale”Antonie Mogoş”, ne-a declarat în exclusivitate pentru ŞCOALA GORJEANĂ: “Avem o colaborare foarte bună cu Primăria şi Consiliul Local Băleşti iar acordarea cadourilor de Crăciun se face de circa 10 ani. Anul acesta administraţia locală a făcut un efort mai mare dar şi rezultatele elevilor au fost unele foarte bune. Pentru noi ca şcoală Moş Crăciun a fost şi mai generos dacă ne gândim că în această perioadă se finalizează lucrările de la Structura Băleşti prin efortul Consiliului Local.”

Ziua de joi, 18 decembrie 2014, a fost una foarte plină pentru profesori şi elevi, cu programe de Moş Crăciun desfăşurate în toate unităţile şi chiar cu un BAL AL IERNII la şcoala coordonatoare. Printre cadrele didactice care s-au remarcat cu acest prilej amintim: Elena Năgăra, Irina Mihaela Spineanu, Georgiana Schintee, Maria Ştirbu, Felicia Constantinescu, Andrei Popete-Pătraşcu, Raluca Dan, Mirabela Dogaru, Denisa Firoiu, Daniela Cîrstea, Maria  Stolojanu ş.a.

Publicitate

Evaluările la clasele II, IV şi VI în luna mai 2015

În a doua parte a lunii mai şi începutul lunii iunie 2015 se va desfăşura Evaluarea competenţelor fundamentale  la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe pe 18 mai 2015 cu proba scrisă la limba română, care va fi urmată pe 19 mai de proba de citit la limba română, potrivit unui ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, noua denumire a ministerului de resort.
Pe 20 mai va avea loc proba la matematică iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor putea susţine proba scrisă la limba maternă pe 21 mai şi cea la citit, pe 22 mai.

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe pe 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică iar pe 28 mai, de proba la limba maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale. Ultima evaluare a competenţelor la clasa a VI-a va începe în 2 iunie cu proba la limbă şi comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică şi ştiinţe ale naturii.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale. Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de matematică. Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română, evaluarea competenţelor de matematică.

Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare” şi din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, de câte 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a şi tot câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a VI-a.

Evaluările se vor desfăşura în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Testele vor fi evaluate în unitatea de învăţământ de cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele individuale obţinute nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia