„Moştenirea Magherilor” în iunie la Băleşti

 

 

Ma 3Judeţul Gorj găzduieşte la începutul lunii iunie 2016 Proiectul educativ “Moştenirea Magherilor” aflat în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2016 la pagina 25, poziţia 771. Proiectul educativ presupune organizarea unui Simpozion pentru elevi şi a unui Concurs de istorie cu titulatura, în acest an, “Contribuţii ale generalului Gheorghe Magheru la făurirea României Moderne”.

 

Proiectul educativ ”Moștenirea Magherilor” se află la ediția a III-a și în acest an are două tipuri de activități cu aceeași temă: Simpozion pentru elevi şi Concurs de istorie. Ambele activități au drept scop promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului istoriei, stimulând  interesul tinerilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru trecutul istoric.

Concursul este organizat de Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, Bălești, Gorj în colaborare cu urmașii familiei Magheru(inginerul Vlad Magheru), Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice,  Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, Asociația ȘCOALA GORJEANĂ, Fundația Cultural-Științifică ”General Gheorghe Magheru”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean Gorj.

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII. Fiecare școală participă cu un echipaj constituit din 3 elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiţi direct  la Concurs  și indirect la Simpozion cu lucrări comune pentru fiecare echipaj.

Elemente de organizare

Simpozionul destinat elevilor  de clasele V-VIII are două modalități de înscriere:on-line şi prin poștă.Referatul va avea maximum 10 pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe și va cuprinde obligatoriu numele profesorului coordonator. Lucrările sunt colective, sub forma unor echipaje de 3 elevi de la fiecare școală. O școală participă cu un singur echipaj,în caz de concurență se organizează etapă locală. Lucrările sunt trimise în perioada 18  aprilie-20 mai  2016  la adresa poștală: Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”,Sat Ceauru, Com. Bălești, Jud. Gorj, Nr 170 sau la adresa de e-mail scoalagorjeana@yahoo.com.

Concursul cuprinde 2 probe: Întocmirea unei lucrări din tematica propusă de maximum 10  pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe,  prezentată de fiecare echipaj înscris în concurs (prezentare în Power Point ); A doua probă constă în 20 de întrebări grilă (itemi obiectivi şi semiobiectivi) formulate din bibliografia recomandată. Nerespectarea acestor cerinţe duce la descalificare.

Concursul  se desfăşoară la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” pe data de 4 iunie 2016. În prealabil, școlile care doresc să participe la concurs se vor înscrie la adresa de e-mail scoalaceauru@yahoo.com sausomicucornel@yahoo.com.

Se acordă 3 premii şi 3 menţiuni la Simpozion și 3 premii și 3 mențiuni la Concurs. Se pot acorda şi premii speciale în funcţie de rezultatele obţinute în cadrul concursului. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.

Publicitate

SIMPOZIONUL NAȚIONAL,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE”/CONCURS REGIONAL ,,FANTEZII PASCALE” la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”

 

Cornesti 1 Cornesti 8 Cornesti 7 Cornesti 6 cornesti 5 Cornesti 4 Cornesti 3 Cornesti 2Desfăşurate în 22 aprilie a.c., SIMPOZIONUL NAȚIONAL,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE”/CONCURS REGIONAL ,,FANTEZII PASCALE” au atras o participare selectă şi numeroasă din judeţ şi din ţară. Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” a avut ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Asociaţia ŞCOALA GORJEANĂ.

 Manifestările organizate de Școala Gimnazială ,,Antonie Mogoș” Ceauru,au avut ca temă principală un motiv religios din sfera Sărbătorilor de Paște,cât și traditii și obiceiuri legate de Sărbătorile Pascale.

Scopul acestui proiect a fost să dezvolte interesul pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor de Paște.Activitățile s-au adresat cadrelor didactice,preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Activităţile proiectului s-au desfăşurat conform Calendarului de acţiuni:

Activitatea nr 1 „SĂ NE ORGANIZĂM!”-LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI  –FEBRUARIE 2016

      Activitatea nr 2 „DORIM SĂ FII CU NOI!”FEBRUARIE 2016

Pentru popularizarea proiectului s-a lansat un anunț ce a cuprins regulamentul și fișa de înscriere.S-a încheiat un protocol de parteneriat cu școlile implicate în organizarea și desfășurarea activităților

     Activitatea nr 3 PRIMIREA MATERIALELOR MARTIE –APRILIE 2016

Lucrările înscrise în concurs au fost jurizate de către organizatorii și partenerii concursului

     Activitatea nr 4 NE PREGĂTIM DE EXPOZIȚIE- APRILIE 2016

S-a pregătit sala de expoziție.Au fost amplasate panouri și expuse  lucrările.

    Activitatea nr 5 VERNISAJUL EXPOZITIEI  22 APRILIE 2016

Lucrările primite în concurs au fost jurizate de către organizatori și parteneri.

Activitatea nr 6  SIMPOZION „TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE” 22 APRILIE      2016

În cadrul manifestărilor a avut loc o sesiune de comunicări susținută de organizatorii Simpozionului.Concursul Regional a cuprins trei secțiuni pentru elevi : pictură/colaj,felicitări/ decorațiuni de Paște,creații literare.

Au participat indirect,un număr de 86 cadre didactice din județele Gorj,Argeș, Vîlcea,Mureș,Galați,Suceava,Cluj,Dolj,București.Cadrele didactice participante la simpozion au coordonat grupuri de câte trei elevi la concurs.Astfel,au participat la cele trei secțiuni ale concursului un număr de 61 preșcolari,104 elevi din clasele I-IV și 44 elevi clasele V-VIII, 8 elevi clasele IX-XII.Lucrările au fost jurizate de către organizatorii concursului, acordându-se diplome pentru premiile I,II și III,precum și diplome de participare.

Activităţile stabilite în cadrul proiectului au fost monitorizate de către coordonatorii proiectului. S-au întocmit portofolii cu fotografii de la activităţile desfăşurate de către toţi realizatorii proiectului.

Acest proiect a avut ca ţintă directă copilul, informarea şi dezvoltarea potențialului creativ al acestuia.

 

ASTRA FILM JUNIOR din nou la Băleşti în 2016

 

 

afis-afj-on-tour-ceauru-161Singura unitate școlară din Gorj care are parteneriat cu Astra Film Sibiu pentru anul 2016 este Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești. Circa 400 de elevi ai acestei școli vor viziona producțiile ASTRA FILM în perioada 18-22 aprilie 2016.

Cel mai îndrăgit eveniment de cinema a elevilor și profesorilor, Astra Film Junior la Şcoala Altfel, ajuns la a 7-a ediție, este accesibil și elevilor de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-bălești. Elevii din ziua de azi consumă zilnic mult mai mult conținut audiovizual decât texte, fie pe televizor sau calculator, fie pe telefonul mobil. Curricula școlară este concepută de pe vremea când principalul mediu de transmitere a informațiilor era textul. Aceasta pune accentul pe pregătirea elevilor focusându-se pe înțelegerea textelor, și nu a fost completată și adaptată pe cerința înțelegerii filmului, a limbajului audiovizual.

Există o directivă din partea Uniunii Europene, care va deveni obligatorie și în România, prin care se introduce subiectul EDUCAȚIA CINEMATOGRAFICA și EDUCAȚIA MEDIA în curicula școlară. Scopul este ca elevii să fie familiarizați cu vizionarea filmelor în regim de cinema, să învețe să descifreze limbajul vizual, să înțeleagă felul în care acestea sunt produse. Astra Film din Sibiu de-a lungul a două decenii de existență, dar mai ales de când a lansat programul special Astra Film Junior, vine în ajutorul profesorilor oferind o activitate extrașcolară în domeniul educației de cinema și media cu un program diversificat pe gustul și cerințele grupurilor de vârste. Ediția din acest an vine cu noutatea materialelor didactice pregătite pentru fiecare program în parte. 6 + Filmele prezentate pentru școala primară cuprind episoade din serialele Hai să ne jucăm! (Diego din Brazilia, Pierre din Belgia și Jurre din Olanda), Hai să dansăm! (Fabiana din Italia) și Iubesc muzica! (Renson și tobele conga, Kurt și muzica rock, Marc-André și acordeonul său, Eline și vioara tradițională, Paola și flautul ei, Lasso și balafonul său, Stavros și lira pontică, Mohamed și daful său, Tangun și flautul său, Wirag și xilofonul său, Duquan cântă muzică gospel, Kate și orchestra ei). Activitatea de la clasă, propusă după vizionare, așa cum reiese din materialele didactice prezentate, va fi ca elevii să identifice, să discute, și să deseneze secvențele cheie dintr-un film pe formatul unei benzi desenate. 10 + La această ediție propunem un program de sine stătător pentru elevii de gimnaziu cu filmele: Noi suntem băieți, Andrew cu tobe și trompete, Butoiul Activitatea de la clasă, propusă după vizionare, așa cum reiese din materialele didactice, va fi pe de o parte o discuție la ora de dirigenție pe tema PRIETENIEI, pe de altă parte, activități în care să identifice secvențele cheie din film care sunt legate de prietenie, și să confecționeze o bandă desenată comună despre filmul vizionat.

ORA PĂMÂNTULUI 2016 la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”

 

Ora  1Peste 150 de elevi, părinţi şi cadre didactice s-au aflat sâmbătă seara în curtea Şcolii Gimnaziale “Antonie Mogoş” din Ceauru pentru a celebra măsurile pentru protejarea planetei. În acest an, mesajul și îndemnul pentru toţi cei care au participat a fost”Dăruiește naturii din energia ta”.

 

Manifestările sub genericul “Ora Pământului” au fost iniţiate în anul 2007 de World Wide Fund for Nature (Fondul mondial pentru natură), care derulează proiecte pentru conservarea naturii. Prima ediție a evenimentului a avut loc în 2007, la Sydney, în Australia, înregistrându-se participarea a 2,2 milioane de oameni. Dacă în 2008 au participat 50 de milioane de persoane din 35 de țări, în decursul anilor acțiunile întreprinse au căpătat o amploare tot mai mare, astfel că în 2015 au fost înregistrate 620.000 de acțiuni în 172 de țări și teritorii, cu scopul de a arăta preocupare pentru protejarea planetei față de schimbările climatice.

Obiectivul acestei inițiative este să amintească faptul că energia consumată are un efect negativ asupra planetei și să îndemne autoritățile și persoanele particulare să acționeze pentru menținerea climei în limitele normale. Energiile fosile (cărbune, gaz, petrol), utilizate în producerea electricității, sunt responsabile de trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră, aflate la originea încălzirii climatice.
Pentru a opta oară consecutiv, România a încurajat cetățenii, dar și organizațiile, companiile, instituțiile publice și centrele culturale din toată țara să stingă lumina timp de o oră. În acest an, mesajul și îndemnul pentru comunitatea din România a fost „Dăruiește naturii din energia ta”.
Elevii de la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti sunt implicaţi pentru a treia oară în această manifestare, participarea fiind mai numeroasă de la an la an. Peste 150 de persoane-elevi, părinţi, profesori, alţi membrii ai comunităţii-s-au aflat sâmbătă seara în curtea şcolii din Ceauru pentru a marca această sărbătoare dedicată mediului. “În acest an am ales să rămânem în curtea şcolii noastre-ne-a declarat Cornel Şomâcu, directorul Şcolii Gimnaziale “Antonie Mogoş”-pentru că o acţiune de acest gen îşi găseşte un teren propice aici. A fost o prezenţă numeroasă iar elevii au demonstrat că au mult talent, programul prezentat de reprezentanţii claselor a IV-a şi a V-a fiind gustat de cei prezenţi, mai ales că s-a desfăşurat în condiţii mai puţin favorabile, în aer liber. A fost o oră de neuitat, o lecţie despre mediu dar şi despre păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.”
Din programul manifestărilor nu au lipsit stingerea simbolică a luminilor, aprinderea lumânărerelor strânse simbolic în numele manifestării dar şi muzica, antrenul şi un consistent program artistic din care nu au lipsit folclorul şi dansul modern.