ȘCOALA DE VARĂ: Ce vrei să te faci când vei fi mare?

 

În perioada 4-26 iulie 2018 s-a desfășurat ȘCOALA DE VARĂ ”Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, un proiect educațional județean realizat de Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” în parteneriat cu Primăria Bălești și Asociația Partida Romilor PRO-EUROPA. Proiectul se adresează cu precădere copiilor de etnie rromă de ciclul primar și cuprinde o serie de activități educaționale și de petrecere a timpului liber.

Scopul:
Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii şcolarităţi(excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul dominării şi violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii, infracţionalitatea infantilă etc). Asigurarea egalității de șanse pentru toți membrii comunității în accesarea unor programe educaționale gratuite.

Obiective:
1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit;
2. Prevenirea, combaterea și interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din România conform legislației în vigoare.
3. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări);
4. Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi;
5. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi raţionare individuală şi de grup;
6. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, dar şi cu sine însuşi;
7. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei personale în situaţii decizionale;
8. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;
9. Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai şcolii;
10. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului.

Rezultate asteptate:
Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate:
 Participarea a unui număr de 33 de copii din cadrul şcolii noastre la programul Şcolii de Vară;
 Atragerea altor copii, din alte şcoli şi care locuiesc la bunici, pentru a avea şansa unui benefic schimb de experienţă între copii;
 Convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor;
 Participarea părinţilor la activităţi, prin contribuţii oricât de mici ar fi acestea – realizându-se astfel un parteneriat voluntar pentru şcoală;
 Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale;

Şcoala de Vară se doreşte, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară. Acesta este impactul pe termen scurt şi imediat. Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen lung: copiii învaţă jocuri instructiv-recreative la şcoală, jocuri pe care, mai apoi, le pot organiza singuri. Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se organiza singuri pentru un joc pe care îl cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie jocuri aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă şi asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, de lucru în echipă etc.
De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia şcolară, o mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor curriculare şi extracurriculare, cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea copiilor lor.

Activitati propuse:

Miercuri, 11 iulie 2018
Ora 11.00 Deschiderea oficială a activităților. Întâlnire cu părinții elevilor
Ora 11.30 Lecția de istorie: ”Istoria și tradiția rromilor din comuna Bălești”-prof. Cornel Șomîcu
Ora 12.00 Ora de educație sanitară-mediatori sanitari
Ora 13.00 Activități libere:
-Concurs de desene pe asfalt
-Întreceri sportive
-Jocurile copilăriei
Prof. înv. primar Buleac Mădălina Olivia
Prof. înv. primar Balica Ana Corina

Joi, 12 iulie 2018
Ora 11.00 Vizionare film ”Povestea lui Ilie”, dezbatere liberă cu elevi și părinți, coordonator profesor Cornel Șomîcu
Ora 12.00 Jocurile copilăriei, coordonatori:
Prof. înv. primar Buleac Mădălina Olivia
Prof. înv. primar Balica Ana Corina
Ora 13.00 Dezbatere liberă ”Ce voi deveni când voi fi mare”, coordonator prof. Ion Elena

Miercuri, 18 iulie 2018
Ora 11.00 Lecția de Educație Rutieră, invitați reprezentanții IPJ Gorj
Ora 11.30 Despre ordine și conduită publică, întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj
Ora 12.00 REGULI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN ŞCOALĂ, LOCUINŢĂ ŞI GOSPODĂRIE, reprezentanții ISU Gorj
Ora 12.30 Jocurile copilăriei

Joi, 19 iulie 2018
Ora 10.00 Vizită la Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara
Ora 11.00 Vizită la Muzeul Județean de Istorie ”Alexandru Ștefulescu”
Ora 12.00 Festivitate de premiere, înmânare diplome elevi și profesori
Ora 14.00 Vizionare film Cinema City Tg-Jiu