PROIECTUL ERASMUS+
”European Healthy Lifestyle”

CALENDARUL DE SELECȚIE

1. Informarea elevilor 1 septembrie-5 octombrie 2018
2. Depunerea dosarelor și analiza acestora 5-19 octombrie 2018
3. Selecția participanților și a rezervelor 22 octombrie-26 octombrie 2018
4. Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 26 octombrie 2018
5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 29 octombrie-1 noiembrie 2018

Coordonator proiect,

Prof. Șomîcu Cornel

Publicitate