PROIECTUL ERASMUS+

371 2019-1-PT01-KA229-061307_5

”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

CALENDAR

DE SELECȚIE ELEVI

     1.    Informarea elevilor 9 septembrie- 18 octombrie 2019

2.  Depunerea dosarelor și analiza acestora 4-15 noiembrie 2019
3. Selecția participanților și a rezervelor 18-22 noiembrie  2019
4. Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 22 noiembrie 2019
5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 25-28 noiembrie 2019

Coordonator proiect

Prof. Șomîcu Cornel