Dosar candidatură profesori

PROIECTUL ERASMUS+
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5
”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

CALENDAR
DE SELECȚIE PROFESORI

1. Depunerea dosarelor și analiza acestora 11-15 noiembrie 2019
2. Selecția dosarelor18-22 noiembrie 2019
3. Afișarea rezultatelor  22 noiembrie 2019

Dosarul de candidatură al profesorilor însoțitori se va depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– CV Europass semnat de titular;
– scrisoare de intenție adresată directorului, semnată și datată, în original;
– recomandare responsabil catedră care să conțină și calificativul pe ultimul an.
– copie CI;

Conținut dosar candidatură proiect Erasmus+

Dosarul de candidatură al elevilor se vor depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– cerere de înscriere;

– scrisoare de intenție semnată de către elev;

– recomandarea dirigintelui (care va conține informații legate de proveniența mediului din care provine elevul/probleme financiare etc);

– acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular și copii după documente doveditoare;

– adeverință de elev –cu numărul de absențe si media la purtare;
– copie certificat de naștere și alte documente din care reiese domiciliul