Documente necesare înscriere selecție

Dosarul de candidatură al elevilor se vor depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– cerere de înscriere;

– scrisoare de intenție semnată de către elev;

– recomandarea dirigintelui (care va conține informații legate de proveniența mediului din care provine elevul/probleme financiare etc);

– acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular și copii după documente doveditoare;

– adeverință de elev –cu numărul de absențe si media la purtare;
– copie certificat de naștere și alte documente din care reiese domiciliul

Calendar selecție Proiectul ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

PROIECTUL ERASMUS+

371 2019-1-PT01-KA229-061307_3

”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

CALENDAR

DE SELECȚIE ELEVI

     1.    Informarea elevilor 9 septembrie- 18 octombrie 2021

2.  Depunerea dosarelor și analiza acestora 4-15 noiembrie 2021
3. Selecția participanților și a rezervelor 18-22 noiembrie  2021
4. Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 22 noiembrie 2021
5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 25-28 noiembrie 2021

Echipa de proiect