ȘCOALA DE VARĂ: Ce vrei să te faci când vei fi mare?

 

În perioada 4-26 iulie 2018 s-a desfășurat ȘCOALA DE VARĂ ”Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, un proiect educațional județean realizat de Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” în parteneriat cu Primăria Bălești și Asociația Partida Romilor PRO-EUROPA. Proiectul se adresează cu precădere copiilor de etnie rromă de ciclul primar și cuprinde o serie de activități educaționale și de petrecere a timpului liber.

Scopul:
Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii şcolarităţi(excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul dominării şi violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii, infracţionalitatea infantilă etc). Asigurarea egalității de șanse pentru toți membrii comunității în accesarea unor programe educaționale gratuite.

Obiective:
1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit;
2. Prevenirea, combaterea și interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din România conform legislației în vigoare.
3. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări);
4. Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi;
5. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi raţionare individuală şi de grup;
6. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, dar şi cu sine însuşi;
7. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei personale în situaţii decizionale;
8. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;
9. Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai şcolii;
10. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului.

Rezultate asteptate:
Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate:
 Participarea a unui număr de 33 de copii din cadrul şcolii noastre la programul Şcolii de Vară;
 Atragerea altor copii, din alte şcoli şi care locuiesc la bunici, pentru a avea şansa unui benefic schimb de experienţă între copii;
 Convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor;
 Participarea părinţilor la activităţi, prin contribuţii oricât de mici ar fi acestea – realizându-se astfel un parteneriat voluntar pentru şcoală;
 Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale;

Şcoala de Vară se doreşte, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară. Acesta este impactul pe termen scurt şi imediat. Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen lung: copiii învaţă jocuri instructiv-recreative la şcoală, jocuri pe care, mai apoi, le pot organiza singuri. Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se organiza singuri pentru un joc pe care îl cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie jocuri aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă şi asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, de lucru în echipă etc.
De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia şcolară, o mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor curriculare şi extracurriculare, cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea copiilor lor.

Activitati propuse:

Miercuri, 11 iulie 2018
Ora 11.00 Deschiderea oficială a activităților. Întâlnire cu părinții elevilor
Ora 11.30 Lecția de istorie: ”Istoria și tradiția rromilor din comuna Bălești”-prof. Cornel Șomîcu
Ora 12.00 Ora de educație sanitară-mediatori sanitari
Ora 13.00 Activități libere:
-Concurs de desene pe asfalt
-Întreceri sportive
-Jocurile copilăriei
Prof. înv. primar Buleac Mădălina Olivia
Prof. înv. primar Balica Ana Corina

Joi, 12 iulie 2018
Ora 11.00 Vizionare film ”Povestea lui Ilie”, dezbatere liberă cu elevi și părinți, coordonator profesor Cornel Șomîcu
Ora 12.00 Jocurile copilăriei, coordonatori:
Prof. înv. primar Buleac Mădălina Olivia
Prof. înv. primar Balica Ana Corina
Ora 13.00 Dezbatere liberă ”Ce voi deveni când voi fi mare”, coordonator prof. Ion Elena

Miercuri, 18 iulie 2018
Ora 11.00 Lecția de Educație Rutieră, invitați reprezentanții IPJ Gorj
Ora 11.30 Despre ordine și conduită publică, întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj
Ora 12.00 REGULI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN ŞCOALĂ, LOCUINŢĂ ŞI GOSPODĂRIE, reprezentanții ISU Gorj
Ora 12.30 Jocurile copilăriei

Joi, 19 iulie 2018
Ora 10.00 Vizită la Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara
Ora 11.00 Vizită la Muzeul Județean de Istorie ”Alexandru Ștefulescu”
Ora 12.00 Festivitate de premiere, înmânare diplome elevi și profesori
Ora 14.00 Vizionare film Cinema City Tg-Jiu

Reclame

Rezultate Evaluarea Națională 2018 înainte de contestații:60,50 procent promovabilitate

 1. 1. Avrămoiu Luisa Maria-4,42
 2. Bobu Elisa-3,65
 3. Brăiloiu Dumitru Cornel-5,30
 4. Caragea Elena Alexandra-7,67
 5. Călugărița Maria Cosmina-5,25
 6. Dabelea Elena Carolina-4,55
 7. Dabelea Valentina Narcisa-4,25
 8. Dăneț Nicola Ioana-5,47
 9. Dobrițoiu Ionuț Gabriel-5,62
 10. Feroiu Alisa Alina-2,72
 11. Giurma Ștefania Maria-6,47
 12. Mălăescu Dragoș Constantin-6,92
 13. Nedelcu Ionuț Gabriel-6,40
 14. Nicolae Vasilică Robert-7,12
 15. Săvoiu Diana Patricia-8,17
 16. Ștefan Ionuț Alexandru-7,15
 17. Ungureanu Marius Valentin-3, 17
 18. Zîmboc Andrei Cosmin-5,90
 19. Angheluță Valentin Eduard-5,00
 20. Becheru Marin-7,42
 21. Grecu Ionuț Alexandru-7,22
 22. Ionașcu Francis Andrei-2,32
 23. Porojnicu Nicolae Claudiu-7,30
 24. Stoichițoiu Dumitru Sebastian-5,05
 25. Bătulescu Antonia Elena-7,50
 26. Bubăciosu Andreea Daniela-2,52
 27. Chivu Claudiu Dumitru-8,55
 28. Cobzaru Roberta Cornelia-2,57
 29. Dodenci Ionela Alexandra-7,82
 30. Eftenie Iuliana Elena3,70
 31. Măgdoiu Dragoș-4,37
 32. Mladin Constantin Vlăduț-3,37
 33. Nanu Ioan Claudiu-3,75
 34. Rădulescu Elvis Florinel-5,77
 35. Rus Nicolae Dumitru-5,25
 36. Stamatescu Victor Constantin-4,30
 37. Stuparu Andreea-8,32
 38. Șcheau Laurențiu Mihai-3,52

Eleve de la Șc. Gim. ”Antonie Mogoș” au câștigat Concursul Național ”Mesajul meu antidrog”

În perioada februarie – mai 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog, a derulat faza judeţeană a concursului “Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a, având motto-ul “Pot altfel !”.

Întrucât consumul de droguri a ajuns să reprezinte şi în ţara noastră un fenomen de amploare, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri sunt considerate prioritate naţională, dar şi o necesitate a comunităţii. În aceste condiţii, antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri, inclusiv noi substanţe psihoactive (SNP), conştientizând în acest fel şi consecinţele nefaste ale acestuia, devine o prioritate.
Concursul naţional ,,Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV-a, reprezintă din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ şi contribuie, alături de alte activităţi de acest gen, la formarea de convingeri de viaţă sănătoasă în rândul acestui segment de populaţie. Secţiunile concursului ,,Mesajul meu antidrog”, ediţia a XV a, 2017-2018, au fost următoarele: eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); film de scurt metraj, spot; arte vizualeşi sport. „Scopul concursului l-a constituit menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). Obiectivul general al concursului a fost creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber. Obiectivele specifice ale concursului sunt:- dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri; – creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri.

În cadrul concursului, au depus lucrări 52 de elevi din unităţile şcolare din judeţul Gorj. Secțiunea Eseu literar- gimnaziu, a fost câştigată de eleva Andrada Grecu, clasa a VI-a, de la Şcoala Gimnazială  „Antonie Mogoş”, din comuna Băleşti. Au fost atribuite şi două locuri I la secţiunea pictură-grafică, unul adjudecat  de Mara Ularu, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială  „Antonie Mogoş” din Băleşti

Trei elevi de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” laureați la Timișoara

 

1500 de dansatori din tara si strainatate si-au aratat talentul cucerind publicul cu dansurile lor la Timișoara. Municipiul Targu Jiu a fost prezent si de aceasta data si a reprezentat cu fruntea sus Gorjul prin dansatorii de la Școala de dans a Ioanei Bolovan! Iată ce premii au câștigat micuții dansatori: Grup format din 5 perechi – standard , varsta 6-9 ani LOCUL I; – Grup format din 2 perechi si 6 fete – standard , varsta 9-11 ani LOCUL I; – Grup format din 14 fete – dans traditional, varsta 10-13 ani LOCUL II, dans contemporan LOCUL II, urban dance show LOCUL I; – Perechi – standard, varsta 13-15 ani LOCUL I, carribean (salsa & bachata) LOCUL IV. Felicitări tuturor!

Sara Culina si Stefan Octavian Bolovan, Giulia Tudorescu si Tudor Condel, Sarah Birceanu si Razvan Popica, Bogdan Stelescu si Ariana Pulbere, Stefania Dulubei si Malin Ioan Malaescu, Alexia Șcheau, Ana Maria Nicolescu, Ana Maria Canavea, Alesia Trufelea, Ana Maria si Octavian Hosu, Eduard Detesan, Sofia Corcodel, Mălina Mălăescu, Alexandra Balan, Anisia Onica, Luisa Ciontu, Teodora Novac, Teodora Rosu, Ionela Vasia, Emanuela Gosea, Daria Gavan, Bianca Trotea, Laura Motorgeanu, Raluca Dodescu, Stefania Scheau, Cristiana si Darius Balasa sunt cei 33 de concurenți din Gorj.

Selecție din Programul ȘCOALA ALTFEL, 26-30 martie 2018

 

 

Luni, 26 martie 2018

-Vizionare piesa de teatru ”PUNGUȚA CU DOI BANI”-Teatrul de Păpuși ”Pinochio” din cadrul Școlii Populare de Artă(Cornești, Bălești, Ceauru)
-”Minte sănătoasă în corp sănătos”
-CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA, simpozion dedicat sărbătorii naționale a Unirii Basarabiei cu România(Bălești, Ceauru, Cornești)
-manifestare realizată în colaborare cu -Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj
-Palatul Copiilor Tg-Jiu
-Asociația ȘCOALA GORJEANĂ
-”De la realitate la basm”-activitate organizată de catedra de Limba și literarura română
-Vizionare piesă de teatru ”Domnul Goe” de Ion Luca Caragiale la Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”(Cornești)
-Vizită VEL PITAR(clasele I-III Ceauru)

Marți, 27 martie 2018
-”Codul bunelor maniere”-Corespondența
-”Lumea de…și pe..hârtie”, în cadrul Programului ”Let s Do It, Let s Get Green!”
-Ce ne aduce Iepurașul?(tradiții de Paște-activități artistice)
-Vizită la Inspectoratul de Jandarmerie Gorj(clasa a V-a Ceauru)
-SĂPTĂMÂNA MESERIILOR-participare a elevilor de clasa a VIII-a de la Ceauru, Bălești și Cornești la acțiunile de la Colegiul Tehnic Nr 2, Colegiul Auto Tg-Jiu, Liceul Energetic Tg-Jiu, Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”(12.00-18.00)

Miercuri, 28 martie 2018
-Sport și sănătate, manifestări sportive organizate de catedra de Educație Fizică și Sport( Ceauru, Bălești, Cornești)
-Vizită la VEL PITAR(Cornești)
-”Salvați Planeta Pământ”-activitate practică(Cornești)
-Vizită la Centrul Militar Gorj(Ceauru)
-”Poveștile satului meu”-activitate practică a catedrei de Limba și literatura română(Ceauru)
-”Suntem ceea ce mâncăm! Gastronomia franțuzească și cea englezească”
-”Să ne cunoaștem localitatea”(clasele I-III Ceauru)

Joi, 29 martie 2018
-Simpozion Regional ”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE”
-Concurs Regional ”FANTEZII PASCALE”
-”Realitate și ficțiune”, manifestare Catedra de Limba și literature română(Ceauru)
-Vizită ISU Gorj(clasele I-III Ceauru)
-”Pique-nique avec mes amis”(clasele V-VIII Ceauru)

Vineri, 30 martie 2018
-Vizionare piesă de teatru PETRICĂ ȘI LUPUL, Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” Tg-Jiu(Cornești)
-Vizionare piesă de teatru DOMNUL GOE, Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”(Ceauru)
-Excursie tematică TG-JIU-VLADIMIR-CRAIOVA și retur(Ceauru, Bălești, Cornești)
-”CARNAVALUL PRIMĂVERII”(Ceauru)
-Atelier de creație-”Iepurașul de Paște”(Ceauru)

Eleva Monica David, locul II la Olimpiada Județeană de Biologie

 

La sfârșitul săptămânii trecute s-au derulat ultimele olimpiade școlare la nivel județean, elevii Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” înregistrând rezultate meritorii la disciplinele Limba Franceză, Religie și, mai ales, Biologie. Eleva Monica David de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”-AR Școala Gimnazială Cornești a ratat de puțin calificarea în faza națională a Olimpiadei Naționale de Biologie, clasându-se pe locul al II-lea la mică diferență de locul I. De menționat că eleva noastră și-a adjudecat în luna ianuarie 2018 locul I la etapa pe Tg-Jiu.

Felicitările pentru munca depusă se cuvin deopotrivă elevei laureate dar și doamnei profesoare care a pregătit-o, Ionela Jianu. Pentru site-ul școlii, doamna profesoară a declarat: ”O felicit pe Monica pentru munca depusă și o asigur că este pe drumul bun, acela de a-și împlini visul de a deveni medic. Monica este un copil bun, muncitor, talentat și mai ales ambițios, anul viitor sperăm într-o performanță mai bună!”

Născută la 24 mai 2004, Monica David participă pentru prima dată la această olimpiadă. Este elevă în clasa a VII-a și îi plac, după cum spune ea, toate disciplinele care se studiază în școală. Visul ei, poate și al părinților având în vedere că mama este cadru medical, este de a ajunge medic și de a salva vieți. În anul 2017 a obținut locul III la Concursul ”George Emil Palade”, faza județeană.

Felicitări și succes în continuare!