Vaccinare la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, 16 decembrie 2021


GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TALPASESTI, BALESTI BALESTI 100.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BALESTI BALESTI 75.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CEAURU, BALESTI BALESTI 80.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.1 CORNESTI BALESTI BALESTI 100.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.2 CORNESTI BALESTI BALESTI 100.00%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MOGOȘ” CEAURU, BĂLEȘTI BALESTI 93,00%
SCOALA GIMNAZIALA BALESTI BALESTI 83,00 %
SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI, BALESTI BALESTI 73,00 %

Vaccinare cadre didactice -18 noiembrie 2021


GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TALPASESTI, BALESTI BALESTI 100.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BALESTI BALESTI 75.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CEAURU, BALESTI BALESTI 80.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.1 CORNESTI BALESTI BALESTI 100.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.2 CORNESTI BALESTI BALESTI 100.00%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MOGOȘ” CEAURU, BĂLEȘTI BALESTI 90,00%
SCOALA GIMNAZIALA BALESTI BALESTI 78,57%
SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI, BALESTI BALESTI 68.75%

Rată de vaccinare profesori la 12 noiembrie 2021


GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TALPASESTI, BALESTI BALESTI Rural 100.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BALESTI BALESTI Rural 75.00%
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CEAURU, BALESTI BALESTI Rural 65.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.1 CORNESTI BALESTI BALESTI Rural 100.00%
GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.2 CORNESTI BALESTI BALESTI Rural 100.00%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MOGOȘ” CEAURU, BĂLEȘTI BALESTI Rural 73.68%
SCOALA GIMNAZIALA BALESTI BALESTI Rural 71.42%
SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI, BALESTI BALESTI Rural 68.75%

Documente necesare înscriere selecție

Dosarul de candidatură al elevilor se vor depune la serviciul Secretariat al unității școlare :
– cerere de înscriere;

– scrisoare de intenție semnată de către elev;

– recomandarea dirigintelui (care va conține informații legate de proveniența mediului din care provine elevul/probleme financiare etc);

– acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular și copii după documente doveditoare;

– adeverință de elev –cu numărul de absențe si media la purtare;
– copie certificat de naștere și alte documente din care reiese domiciliul

Calendar selecție Proiectul ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

PROIECTUL ERASMUS+

371 2019-1-PT01-KA229-061307_3

”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

CALENDAR

DE SELECȚIE ELEVI

     1.    Informarea elevilor 9 septembrie- 18 octombrie 2021

2.  Depunerea dosarelor și analiza acestora 4-15 noiembrie 2021
3. Selecția participanților și a rezervelor 18-22 noiembrie  2021
4. Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve 22 noiembrie 2021
5. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 25-28 noiembrie 2021

Echipa de proiect