Săptămâna Francofoniei la Școala Generală Ceauru

 Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

 Casa Corpului Didactic Gorj

 Association Roumaine des Professeurs de Franςais –  Gorj                          

 Şcoala Generală’’ Ecaterina Teodoroiu’’ Tg-Jiu

 Şcoala Generală Ceauru, Băleşti- Gorj

                                                        ORGANIZEAZĂ

                                                  în data de  17 martie 2011

 FESTIVALUL-CONCURS DE CREAȚIE-FRANCOFONĂ

”LES AMIS FRANCOPHONES”,

EDIȚIA a II-a

Școala Generală Ceauru,

Bălești, 2012

Eveniment înscris în calendarul actvităţilor desfăşurate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj şi Association Roumaine des Professeurs de Franςais – Gorj pentru a marca Săptâmâna Internaţională a Francofoniei  (14-20 martie 2012).

Association Roumaine des Professeurs de Francais – Gorj, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, va organiza în ziua de 17 martie 2012 Festival-Concurs cu participare internaţională de creaţie literară şi imagine, intitulat  “LES  AMIS  FRANCOPHONES”. Festivalul-Concurs se desfaşoară în cadrul unui parteneriat educaţional iniţiat de către  Association Roumaine des Professeurs de Francais – Gorj şi se adresează atât cadrelor didactice cât şi elevilor pasionaţi de limba si literatura franceză. Activitatea înscriindu-se în calendarul activităţilor prin care se va marca Săptămâna Internaţională a Francofoniei. În cadrul acestei activităţi se doreşte cultivarea interesului elevilor şi a părinţilor pentru limba franceză, dezvoltarea aptitudinilor estetice şi fixarea deprinderilor de a utiliza vocabularul limbii franceze, dar şi dezvoltarea deprinderilor de creaţie plastică şi artistică.

 

●  ORGANIZATORI :

ü     Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj

ü     Casa Corpului Didactic Gorj

ü     ARPF , filiala Gorj

ü     Şcoala Generală Ceauru, jud. Gorj

●  PARTENERI :

Universitatea  ‘’ Constantin Brâncuşi’’  din Tg – Jiu

Universitatea ’’ Spiru Haret’’ Bucureşti – Centrul Tehnologic Tg-Jiu

Asociaţia’’ Tineri  Fără  Frontieră’’ Gorj

Biblioteca Judeţeană ’’Christian  Tell’’ ,Tg – Jiu

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural Naţional Gorj

Departamentul ’’Eurolingua’’ din cadrul FSJL din Tg – Jiu

Şocietatea Naţională pentru Educaţie şi Cultură ’’Spiru Haret’’ – Filiala Gorj

Şcoala Generală ’’Ecaterina Teodoroiu’’ din Tg-Jiu

Colegiul Comercial ’’Virgil Madgearu’’,  Tg-Jiu

Colegiul Naţional ’’Ecaterina Teodoroiu’’,  Tg-Jiu

Colegiul Naţional Nr. 2, Tg-Jiu

Primăria Băleşti

COORDONATORI LA NIVEL DE INSPECTORAT SCOLAR JUDETEAN:

Preşedinte manager –  prof. Justin Sebastian Paralescu

Preşedinte executiv –  prof. Luminiţa Mili Popescu

Preşedinte prof. Viorica Floarea  Spahiu

COORDONATORI  DE PROIECT :

 

      ▪    prof. Viorica Floarea  Spahiu, Şcoala Generală ’’Ecaterina Teodoroiu’’ din Tg-Jiu

 • prof. Elena- Cristina Năgăra, Şcoala Generală Ceauru, Băleşti, jud. Gorj
 • prof. Elena Ţîrcă, Şcoala Generală Ceauru, Băleşti, jud. Gorj

 

      ●   Vicepreşedinţi:

 • prof. Luminiţa Sandu
 • prof. Cornel Şomîcu
 • prof. Gabriel Victor Popescu
 • prof. Daniel Drumen
 • prof. Dumitru Firoiu

●    Comitetul ştiinţific:

 • Prof.dr.Oana Păstae, Facultatea  de Ştiinţe Juridice şi Litere, Tg-Jiu
 • prof. Melania Mihai, Liceul de      Muzică şi Arte Plastice‘’Constantin Brăiloiu’’, Tg- Jiu
 • prof. Elena- Cristina Năgăra, Şcoala Generală Ceauru,      Băleşti, jud. Gorj
 • prof. Elena Ţîrcă,      Şcoala Generală Ceauru, Băleşti, jud. Gorj
 • prof. Nicoleta Grigore,      Colegiul Naţional’’ Ecaterina Teodoroiu’’ din Tg- Jiu
 • prof. Minodora Paliu, Colegiul Naţional’’ Ecaterina      Teodoroiu’’ din Tg- Jiu
 • prof. Eliana Vasilica Bistreanu, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu
 • prof. Otilia Bengescu, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu
 • prof. Irina Bădescu, Colegiul Naţional‘’Spiru Haret’’, Tg-Jiu
 • prof. Loredana Stoian, Colegiul Naţional ‘’Tudor      Vladimirescu’’ din Tg- Jiu
 • prof. Ionela Luiza Safaliu, Şcoala      Generală ‘’Pompiliu Marcea’’, Tg-Jiu

●    Comitetul tehnic:

      ▪    prof. Claudia Zaharia, inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

      ▪    prof. Marius Staicu, inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

      ▪    prof. Ion Elena, inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

      ▪    prof. Viorica Floarea  Spahiu, Şcoala Generală ’’Ecaterina Teodoroiu’’ din Tg-Jiu

      ▪    prof. Camelia Popescu , Colegiul Naţional ‘’Tudor Vladimirescu’’ din Tg- Jiu

      ▪    prof. Laurenţiu Popescu , Liceul de Muzică şi Arte Plastice‘’Constantin Brăiloiu’’, Tg- Jiu

      ▪    prof. Eugen Tiţa, Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu

      ▪    prof. Elena- Cristina Năgăra, Şcoala Generală Ceauru, Băleşti, jud. Gorj

      ▪    prof. Elena Ţîrcă, Şcoala Generală Ceauru, Băleşti, jud. Gorj

●  COMISIA DE EVALUARE  ediţia  a II-a, Băleşti,  2012

      Comisia de evaluare pentru fiecare secţiune va fi alcătuită din  profesori de limba franceză, educaţie muzicală şi educaţie plastică din Tg- Jiu, judeţul Gorj şi din străinătate.

 1. A.    DENUMIREA PROIECTULUI – TITLUL

▪ Titlul : Festivalul-Concurs de creaţie, cântec şi poezie francofonă ‘’Les amis francophones’’

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează :  Cultural – Artistic,

                                                             Educaţie pentru dezvoltare personală şi de grup.

▪Tipul de proiect : Judeţean cu participare internaţională

 

 1. B.    APLICANTUL : Association Roumaine des Professeurs de Franςais –  Gorj

                                      Membre de la Fédération Internationale des Professeurs de Français                      

                                    ▪ Şcoala Generală Ceauru, Băleşti , jud. Gorj

 

 1. C.    Coordonate de contact :

prof. Spahiu Viorica, tel. 0726187556, e-mail:  vioricaspahiu@yahoo.com

prof. Năgăra Elena- Cristina, tel. 0763815597, e-mail: elenacristinajderu@yahoo.com

Prof. Ţârcă Elena, tel. 0760333101, e-mail, tircaelena@yahoo.com

 

Regulamentul  Festivalului– Concurs

 

 

Ediţia a II-a

Băleşti , 17 martie 2012

 

 1. 1.      CONTEXT

Prezentul proiect îşi propune promovarea valorilor civilizaţiei şi ale culturii francofone într-un context european în care se observă scăderea interesului tinerilor pentru învăţarea limbii franceze. În acest sens, în urma discuţiilor cu profesori de limba franceză din ţară şi din alte ţări francofone, cu ocazia desfăşurării Simpozionul Internaţional Limbile moderne in context european s-a convenit că trebuie să se organizeze şi alte forme de activităţi motivante care să contribuie la creşterea  interesului  elevilor pentru descoperirea limbii şi a civilizaţiei francofone.

Succesul înregistrat de prima ediţie a concursului, desfăşurat în martie 2011, a confirmat faptul că elevii si profesorii lor apreciază în mod deosebit abordările umaniste, cele care le dau  conştiinţa propriei valori, observându-se interesul crescut pentru rolul factorilor emoţionali. Una dintre strategiile care îndeplinesc cerinţele acestei abordări, este aceea a divertismentului care, prin numeroasele virtuţi formative, dezvoltă într-o mare măsură spiritul de observaţie, stimulează imaginaţia şi voinţa, contribuind la dezvoltarea generală a elevului. În cursul activităţilor de divertisment, efortul intelectual al elevilor este sprijinit de angajarea emoţională şi volitivă, dorinţa elevului de a se evidenţia sau de a câştiga.

Prin urmare,  această ediţie a Festivalului-Concurs „Les amis francophones” reiterează activităţi diverse de promovare a limbii franceze prin cântece, prin dezbateri, activităţi practice, realizare de afişe şi postere, vizionări de filme etc .

Puncte tari :

a.    Lucrul cu personalităţi în devenire ;

b. Interesul elevilor pentru cultură şi civilizatia franceză, şi pentru  celelalte ţări              francofone ;

c.  Originalitatea programului în aria diversificată a activităţilor extraşcolare.

  Oportunităţi :

a. Deschiderea faţă de proiectele originale, manifestată de către Ministerul Educaţiei,           Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin publicarea metodologiei şi a criteriilor de selecţie ;

b.  Contextul favorabil  iniţierii  unor activităţi diverse de către  ARPF, filiala Gorj, I.S.J. Gorj si C.C.D.Gorj ;

c.   Posibilitatea finanţării din surse diverse (contracte de sponsorizare, acorduri parteneriale, donaţii etc).

2.  DESCRIEREA PROIECTULUI :

 • Scop :

Prezentul proiect are ca principal scop valorificarea potenţialului intelectual al elevilor , cu privire la capacitatea acestora de a învaţa o limba străină şi de a o folosi în diverse contexte, scrise şi orale. În afara acestor scopuri ştiinţifice, proiectul îşi propune şi scopuri culturale şi sociale, constând în socializarea tinerilor din Tg-Jiu şi judeţul Gorj.

Drept urmare, festivalul îşi propune să descopere şi să promoveze talente interpretative, să încurajeze activitatea muzicală a tinerilor, să asimileze elemente specifice limbii şi culturii franceze, să dezvolte creativitatea şi spiritul de competiţie. Este deschis candidaţilor francofoni.

 • Obiective :

O1 – Încurajarea şi stimularea interesului elevilor de gimnaziu şi de liceu pentru procesul învăţării limbii franceze.

O2 –  Încurajarea schimbului generos de idei între generaţii, prin implicarea activă, în demersul didactic de specialitate, a unor formatori de opinie ( profesori, autori de manuale, ziaristi, artişti etc).

O3 –  Extinderea numărului elevilor francofoni.

O4 –  Stimularea iniţiativei personale a elevilor prin :

 • valorificarea maximă a potenţialului propriu ;
 • dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere ;
 • formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă ;
 • accentuarea motivaţiei de învăţare a limbii franceze ;
 • dezvoltarea nevoii de succes .

O5 – Încurajarea schimburilor culturale cu alţi elevi francofoni  ;

O6 – Sensibilizarea elevilor, părinţilor, a cadrelor didactice despre importanţa învăţării limbii franceze ca posibilitate de comunicare şi ca modalitate de cunoaştere şi intelegere multiculturală ;

O7 – Dezvoltarea capacităţii de interpretare vocală şi a atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală.

 • Grup ţintă

Proiectul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu şi de liceu  din judeţul Gorj. Tinerele talente care sunt deja reperate în circuitul profesional nu se pot înscrie la concurs. Festivalul nu se adresează decât talentelor încă nerecunoscute şi amatorilor de muzică si creatie francofonă şi creaţie artistică.

     F.  Festivalul- Concurs ’’Les amis francophones’’ va avea două secţiuni:

Secţiunea I <>  Le monde francophone  <>

Secţiunea de compoziţii plastice, unde elevii pot participa cu desene reprezentative pentru Ziua Francofoniei. Acestea se vor realiza pe suport A4, în orice tehnică (creion, acuarelă, tempera). În colţul din dreapta jos, se va lipi eticheta cu: numele şi prenumele elevului, titlul lucrării, şcoala, localitatea, judeţul dar şi numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Lucrările vor fi depuse de către cadrul didactic coordonator, la Şcoala Generală Ceauru, comuna Băleşti, personal sau prin poştă, până la data de 10 martie 2012, persoană de contact prof. Elena- Cristina Năgăra.

De asemenea, cadrul didactic coordonator al elevului va trimite şi cererea de înscriere la concurs, pe adresa de e-mail elenacristinajderu@yahoo.com, până la data de 10 martie 2012.  Lucrările vor fi expuse la Şcoala Generală Ceauru, Structura Băleşti, Gorj.

Secţiunea a II-a  <> Poésie, chanson et théâtre  <>

A doua secţiune  se adresează elevilor care doresc să recite şi să cânte în limba lui Molière. Se va derula sub formă de spectacol. Acompaniamentul se realizează cu ajutorul înregistrărilor negative pe CD, care va fi  adus personal sau prin poştă, până la data de 10 martie 2012, de către cadrul didactic coordinator, împreună cu suportul scris la Şcoala Generală Ceauru, comuna Băleşti, Gorj,  persoană de contact prof. Elena Ţârcă. Ordinea intrării în scenă va fi stabilită în funcţie de  data de înscriere, numărul intrării fiind înscris pe CD/ suportul scris. Interpretarea poate fi însoţită de o coregrafie şi nu poate depăşi 5 minute, iar piesele de teatru nu pot dura mai mult de 15 minute. De asemenea, profesorul coordonator al elevului va trimite cererea de înscriere la concurs, pe adresa de e-mail  tarcaelena@yahoo.com , până la data de 10 martie 2012.

Organizatorii asigură logistica necesară etapei  finale şi decernarea diplomelor şi a premiilor.

Important!

Participarea a minimum  30 de liceeni şi 30 de elevi de gimnaziu, reprezentând  liceele  şi şcolile generale din Tg-Jiu şi judeţul Gorj . Fiecare secţiune se va împărţi în două părţi, una adresată elevilor de gimnaziu şi cea de-a doua, elevilor de liceu. Evaluarea se va face separat.                                                                                                       Fiecare cadru didactic-coordonator are dreptul la trei înscrieri. La piesele de teatru nu pot să participe mai mult de 10 elevi într-o grupă. Toate specificaţiile din fişa de înscriere sunt obligatorii.

Cei interesaţi se vor înscrie  în perioada 25 februarie-10 martie  2012, pe adresele de e-mail menţionate mai sus.

Termen limită – 10 martie  2012

Locul desfăşurării festivalului-concursŞcoala Generală Ceauru, Structura Băleşti, jud. Gorj

Tel/fax 0253/210 973

Data de desfăşurare a festivalului : 17 martie  2012, începând cu ora 9,00

      Nu se percepe taxă de participare, finanţarea evenimentului realizându-se din fonduri extrabugetare (sponsorizari, donaţii, proiecte de finanţare depuse la instituţii locale, etc.) !

Desfăşurarea propriu-zisă a festivalului-concurs :

 

9,00  – Primirea invitaţilor

10.00  – Festivitatea de deschidere

10.30  – Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni şi pe ateliere de lucru

12.30  – Pauza de cafea

13.00  – Continuarea desfăşurării lucrărilor pe secţiuni şi pe ateliere de lucru

14.30  – Pauză de cafea

15.00  – Festivitatea de încheiere, acordarea diplomelor, cuvântări, impresii.

 

Evaluarea candidaţilor:

 

Evaluarea va fi facută în funcţie de diferitele etape şi secţiuni de vârstă, având în vedere criteriile următoare:

pentru desene: încadrarea în tema concursului, creativitatea şi originalitatea,  calitatea artistică/tehnică;

pentru cantece: calitatea repertoriului ales, calitatea muzicii şi a textului, linia melodică adecvată vârstei solistului, calitatea interpretării, calităţi vocale, expresivitate artistică, prezenţă scenică, dicţie adecvată şi originalitate;

pentru poezii: expresivitate artistica, prezenta scenica, dictie adecvata;

pentru piesa de teatru: creativitatea si originalitatea, calitatea artistica, expresivitate artistică, prezenţă scenică, dicţie adecvată.

Juriul va fi format din profesori de muzică şi de limbă franceză, artişti consacraţi, compozitori şi organizatori. Toţi participanţii vor fi recompensaţi cu o diplomă de participare .

 

Obligaţiile participanţilor :

Participanţii trebuie să-şi plătească cheltuielile de transport. Aceştia trebuie să respecte calendarul festivalului-concurs, regulamentul, personalul şi materialul pus la dispoziţie de către organizatori şi partenerii acestora, să anunţe fiecare modificare din repertoriu.

Însoţitorii micilor artişti sunt autorizaţi într-un număr limitat, iar ei trebuie să-şi facă cunoscută prezenţa în timp util pentru a lua în calcul cheltuielile aferente evenimentului.

       

         Obligaţiile organizatorului :

 

Organizatorul are dreptul de a modifica regulamentul şi derularea festivalului, schimbări ce vor fi anunţate imediat. El menţine relaţiile cu partenerii şi realizează afişe şi invitaţii la spectacol. De asemenea, organizatorul va mediatiza rezultatele festivalului în presa locală, naţională şi internaţională. Organizatorii se angajează să asigure logistica necesară etapei finale şi decernarea premiilor.

Resurse umane (proprii, parteneriale, voluntari) :

 

Sub îndrumarea unei comisii  alcătuite cu acest prilej şi coordonate de propunătorul proiectului, prof Viorica Spahiu, ARPF Gorj, vor fi implicate resurse umane apreciabile, cuprinzând elevi şi profesori de limba franceză, de desen şi de muzică din judeţul Gorj şi din stăinătate, fiecare având atribuţii  precise.

  

 

  EVALUARE- CALITATE :

 

 1. I.       Evaluare internă a proiectului ( coerenţă – scop – obiective – activităţi – metode – evaluare – indicatori )

II. Evaluare externă a proiectului ( indicatori )        

–          Promovarea participanţilor în mass–media locală, naţională şi internaţională, reviste, emisiuni televizate, site-uri de specialitate.

   Sustenabilitatea proiectului

Posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau prin atragerea de noi parteneri. Avem în vedere, pentru următoarea ediţie, mărirea numărului de secţiuni şi diversificarea acestora, precum şi extrinderea la nivel naţional şi internaţional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s