Organigrama şcolii 2022-2023

Structura de conducere a
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti
An şcolar 2022-2023

Prof. Şomîcu Cornel-director
Prof. Firoiu Dumitru-coordonator             Prof. Drumen Daniel-coordonator

Prof. Priescu Monica-consilier educativ       Prof. Poenaru Alexandra-CEAC

Comisii cu caracter permanent:

a) Comisia pentru curriculum

Resp. Solniță Maria

b)Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

Resp.Spineanu Irina

c) Comisia pentru Control Managerial Intern

Resp. Balica Corina

d) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar

Resp. Năgăra Elena

e) Comisia pentru mentorat didactic  și formare în cariera didactică

Resp. Ioniță Ionela

DIRECTOR,
ŞOMÎCU CORNEL

Publicitate