Organigrama şcolii 2019-2020

Structura de conducere a
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti
An şcolar 2019-2020

Prof. Şomîcu Cornel-director
Prof. Firoiu Dumitru-coordonator             Prof. Drumen Daniel-coordonator

Prof. Priescu Monica-consilier educativ       Prof. Schintee Georgiana-CEAC

Prof. înv. preşcolar Raţă Irinel
Resp. Comisie Metodică

Prof. înv. primar Dan Raluca
Resp. Comisie metodică

Prof. Cîrstea Daniela
Resp. Comisie Metodică

Prof. Jianu Ionela
Resp. Comisie Metodică

Comisii cu caracter permanent:

a) Comisia pentru curriculum

Resp. Firoiu Dumitru

b) Comisia pentru perfecționare și formare continuă

Resp. Hortopan Gabriela

c)Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

Resp.Spineanu Irina

d) Comisia pentru Control Managerial Intern

Resp. Balica Corina

e) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar

Resp. Drumen Daniel

f) Comisia pentru programe și proiecte educative

Resp. Popescu Lorelai

DIRECTOR,
ŞOMÎCU CORNEL