Organigrama şcolii 2021-2022

Structura de conducere a
Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti
An şcolar 2021-2022

Prof. Şomîcu Cornel-director
Prof. Firoiu Dumitru-coordonator             Prof. Drumen Daniel-coordonator

Prof. Priescu Monica-consilier educativ       Prof. Poenaru Alexandra-CEAC

Comisii cu caracter permanent:

a) Comisia pentru curriculum

Resp. Firoiu Dumitru

b)Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

Resp.Spineanu Irina

c) Comisia pentru Control Managerial Intern

Resp. Balica Corina

d) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar

Resp. Drumen Daniel

DIRECTOR,
ŞOMÎCU CORNEL