Proiectul CONGRUENT la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

Programe de anti-bullying prin cinema-terapie, educație financiară și parenting în satul Ceauru din județul Gorj, atestat istoric din secolul al XV-lea

Proiectul CONGRUENT, derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” din sat Ceauru, comuna Bălești, județul Gorj, dezvoltă activități de parenting și de combatere a bullying-ului prin cinematerapie, servicii psiho-terapeutice,ateliere de antreprenoriat și educație financiară, pentru comunitatea interetnică de profesori, copii și părinți din comuna Bălești. Până la finalul anului 2022, 400 de profesori, părinți și copii vor beneficia de programele din cadrul CONGRUENT. La începutul proiectului, în luna martie 2021, Asociația Docuart asigură infrastructura tehnică necesară desfășurării activităților, prin amenajarea și dotarea în Școala Antonie Mogoș a unei săli de proiecție video pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. De asemenea, proiectul CONGRUENT are în vedere activarea unui Grup de Inițiativă Locală pentru organizarea de campanii de conștientizare, activități civice comune și acțiuni de dialog.

Despre activitățile proiectului CONGRUENT

Proiectul CONGRUENT derulat de Asociația Docuart vizează, în principal, îmbunătățirea relației dintre cei trei mari actori ai procesului educațional: profesori, copii și părinți. Metodologia programului de parenting  include prezentări, exerciții individuale și de grup, dezbateri și jocuri de rol.

Categoriile de comunități interetnice implicate în proiect sunt romi și români din comuna Bălești, județul Gorj și anume 200 de copii din cadrul Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș”, care vor fi implicați în activități precum: mentorat, cinematerapie, servicii psiho-terapeutice, workshop-uri de educație financiară și antreprenoriat pentru copii și 200 de adulți care vor fi implicați precum parenting, mentorat, formare antreprenorială, consultanță și mentorat,  acțiuni civice, campanii de informare și conștientizare, acțiuni de dialog social.

Despre identitate și incluziune

„Noi cu proiectul Caravana Docuart mergem în județul Gorj din anul 2016. Așa că deja ne cunoaștem cu autoritățile locale, cu liceeni și copii, cu părinți și profesori. Când am scris proiectul CONGRUENT am luat în considerare și datele din recensământ și Strategia de Dezvoltare Locală, faptul că avem elevi care provin din medii defavorizate, familii cu situații financiare precare, familii monoparentale și că avem o comunitate interetnică vulnerabilă. Dar nouă ne plac și oamenii, ne place și istoria locului! Dorim să arătăm copiilor, dar și părinților, că mândria locală se naște prin descoperirea istoriei comune și a … vecinilor!

Și vreau să menționez că numele partenerului nostru Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” vine de la vestitul meșter popular cu acest nume, <<născut în ziua de Sânta Maria mică a anului 1835, în satul Bălceşti din judeţul Gorj și căsătorit cu o fată din Ceauru>> – ne spune chiar Alexandru Al. Tzigara-Samurcaş, fondatorul Muzeului de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială (sursa Arta în România – Studii Critice de Al. Tzigara-Samurcaş, Ed.Minerva, 1909, http://www.muzeultaranuluiroman.ro). Acesta a cumpărat casa meșterului în 1907, aceasta fiind găzduită în prezent la Muzeul Național al Țăranului Român din București”, spune Daniela Apostol, inițiatorul proiectului și președinte al Asociației Docuart.

Deja am avut primele întâlniri în Școala Antonie Mogoș cu elevii din clasele a patra și a cincea iar copiii sunt foarte prezenți: sunt curioși, simpatici și …deja știu ce este bullying-ul, inclusiv cel verbal; avem discuții foarte interesante! Am fost plăcut impresionați și de sentimentul de comunitate dintre părinți și curajul de a vorbi despre probleme de parenting în cadrul grupului nostru. De-abia aștept următoarele sesiuni!(Alexandra Cojocaru, psiholog în proiectul CONGRUENT)

Din Arhiva Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș” aflăm că satul Ceauru este unul dintre cele mai vechi din judeţul Gorj. Începuturile învăţământului în zona comunei Băiești au loc la mânăstirea Tismana, încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Cea mai veche lucrare cunoscută este scrisă în limba slavă în 1758 de către dascălul Ion Popovici, fiul popii Vasile din Stolojanii Gorjului, din 1968 devenit sat al comunei Băleşti. Apariţia Regulamentului Organic, în 1831, face ca şcoala să devină de stat şi să se adreseze unui segment social mai mare. Şcolile din oraşele de reşedinţă de judeţ devin publice sau naţionale.

Dintr-o evidenţă numită „Conscriptio districtus Syll Superioris” (Conscripţia judeţului Gorj) încheiată de austrieci în anul 1727, ce cuprinde nominalizarea capilor de familie şi averea acestora, aflată spre păstrare la Hofkammer Wien Archiv (un microfilm al acesteia aflându-se spre păstrare la Arhivele Naţionale ale României din Bucureşti, colecţia Microfilme, Austria, rola 102, cadru 441-550), aflăm că satul Ceauru în acel an era proprietate a Mănăstirii Tismana şi avea în componenţa sa un număr de 49 familii”, scrie domnul Dan Cismaşu,în Revista Vertical Online.

www.congruent.docuart.ro

https://www.facebook.com/Congruent-by-Docuart

Parteneri: Școala Gimnazială „Antonie Mogoș”, Modernism.ro, Muzeul Național al Țăranului Român, Radio România Cultural, EmiTV, Vertical, Gorjeanul

///

„Proiectul este derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor inter-etnice vulnerabile de copii și de adulți din comunitatea defavorizată pe o perioadă de 20 luni prin măsuri de incluziune, educație non-formală, parenting, mentorat, combatere bullying, dezvoltare economică prin workshop-uri și cursuri acreditate în antreprenoriat, consultanță în elaborare planuri de afaceri, activare Grup de Inițiativă Locală, derulare de campanii de conștientizare și realizare de propuneri către autoritățile publice locale.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida  relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator  de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei  active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului  societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele  donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe  informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați http://www.eeagrants.ro.”

Proiectul ”European Healthy Lifestyle”, activitate virtuală în Franța

În săptămâna 15-19 februarie 2021 s-a desfășurat  cea de-a patra  mobilitate, online, a Proiectului ”European Healthy Lifestyle”, derulat de școala gorjeană în colaborare  cu  școli din Franța, Polonia, Italia și Reunion.

Activitățile pentru proiectul Erasmus+ ”European Healthy Lifestyle”, au ajuns la a patra mobilitate  care  a avut loc online pe parcusul săptămânii 15-19 februarie 2021, iar  coordonarea lor a fost preluată de profesorii si elevii participanți din Franța de la Colegiul ”Gabriel Havez”.  Astfel,   au participat  la această întâlnire  online  elevi și profesori : din Italia de la Școala  IGS Giusseppe di Vittorio din  Palermo, Colegiul Gabriel Havez din Franța, Școala Podstawowa nr.11 din Polonia ,  Colegiul Les Deux Canons din Insula Reunion, alături de  elevii gorjeni   și doamna  profesoară de limba engleză, Gabriela Hortopan   de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” din Bălești.

Reprezentanții Gorjului pentru întâlnirea virtuală din Franța au fost elevii: Alexia Dogaru, Andreea Pătrașcu, Denisa Pătrașcu, Izabela Popescu, Bogdan Guran și Claudiu Apostoiu. S-a ocupat de coordonarea activității  din partea României, prof. Gabriela Hortopan.  Elevii din Bălești au avut în pregătire două teme.  Prima dintre acestea ,,O provocare de 10 euro pentru a pregăti o mâncare sănătoasă pentru patru persoane”   în care  fiecare a trebuit să adune informații despre ingredientele folosite în rețete de mâncare  propuse, incluzând prețuri,mod de preparare,valori nutriționale,calorii  după care urma  să aleagă o singură rețetă care a fost creată  în fișier PDF pentru a fi încărcată online pe etwinning  la  pagina destinată proiectului European Healthy Lifestyle. 

A doua temă a fost „ Un stil de viață sănătos pentru o zi” care presupunea un videoclip sau o prezentare multimedia despre o zi echilibrată, perfectă din viața unui adolescent  incluzând activităti, mâncare sănătoasă,activități sportive care de asemenea trebuia să fie încărcate  pe pagina de etwinning.

Activitățile s-au derulat online pe zoom și platforma twiddla unde elevii  coordonați de profesori au facut activitatea în colaborare.Au prezentat temele și au discutat rezultatele. Bineînțeles, finalul de bun rămas l-au prezentat elevii de la Colegiul Gabriel Havez din Franța. Fiind vorba de ultima mobilitate,  elevii și profesorii au împărtășit momente de nostalgie și au exprimat dorința de a menține căile de comunicare deschise și, poate,  pe viitor o colaborare într-un alt proiect pe  care să-l ducă la bun sfârșit cu rezultate la fel de bune.

Proiect european pentru elevii și părinții de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

În perioada 2021-2022, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” este partener în Proiectul CONGRUENT implementat de Asociația DOCUART. Proiectul se adresează tuturor elevilor din comună și implică participarea directă a claselor a IV-a și a V-a Ceauru, inclusiv a părinților.

Proiectul vizează, printre altele, îmbunătățirea relației dintre cei trei mai actori ai procesului educațional: profesori, copii și părinți. Metodologia programului de parenting  include prezentări, exerciții individuale și de grup, dezbateri, jocuri de rol etc.

Programul de parenting asigură următoarele beneficii pentru părinți și copii:

– Deprinderea părinților cu metode validate de educare a copiilor

– Reducerea abandonului școlar a copiilor aflați în risc de abandon școlar

Structura programului:

1. Familiarizarea părinților cu particularitățile stadiilor de dezvoltare ale copilului;

2. Familiarizarea părinților cu nevoile caracteristice ale fiecărui stadiu de dezvoltare;

3. Dezvoltarea psihica si cognitiva a copilului in funcție de fiecare stadiu;

4. Familiarizarea părinților cu problemele specifice fiecărui stadiu;

5.  Identificarea problemelor – învățarea unor tehnici de advocacy;

6. Strategii de parenting particularizate la nevoile grupului țintă;

7. Reducerea abandonului școlar prin integrare socio-economică;

8. Familia: factori principal in procesele educaționale si in dezvoltarea copiilor.

O altă activitate se referă la organizarea unui program de combatere a bullying-ului prin cinematerapie

Activitățile de combatere a bullying-ului prin cinematerapie includ  metode care își propun sa  limiteze propagarea si sa diminueze impactului bullying-ului asupra elevilor.  Atelierele diferă din punct de vedere al tematicii si grupelor de vârstă (I-IV și V-VIII), dar au același principiu de a modela si perfecționa structuri de gândire si relaționare.

Intervenția va fi coordonata de un psiholog si de un regizor de film documentar. Este alcătuită din 12 ședințe structurate de grup.

De asemenea, o altă activitate vizează asigurarea de servicii psiho-terapeutice pentru copiii dezavantajați

Ședințe psiho-terapeutice pentru elevii vulnerabili din comunitatea interetnică.  Activitatea este necesară plecând de la nevoia identificată în rândul elevilor beneficiari ai programului,  peste 60 de elevi care provin din medii defavorizate, familii cu situații financiare precare, familii monoparentale, familii de rromi etc. 

Concursul Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”

Parohia Ceauru în colaborare cu Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești participă la Concursul Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (Temei nr. 10.615/2020), de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației şi Cercetării, în perioada 21 decembrie 2020 – 22 august 2021.

http://patriarhia.ro/concursul-national-catehetic-biserica-familia-romanilor-de-pretutindeni-9363.html

Elevii din Bălești în Reunion

 

 

La începutul lunii martie 2020, o delegație de elevi și profesori de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” din Bălești s-a aflat în vizită în Reunion, insulă ce aparține Franței și este situată în Oceanul Indian, la est de Madagascar și sud-vest de Mauritius. Vizita a făcut parte din Proiectul Erasmus+  ”European Healthy Lifestyle” pe care școala din Bălești îl derulează în perioada 2018-2020 cu școli din Franța, Polonia, Italia și Reunion.

În perioada 2018-2020, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești  implementează alături de alte școli din U.E. un  Proiect  Erasmus +:” European Healthy Lifestyle”. Sunt parteneri în proiect: Collège Gabriel Havez / France; Collège Les Deux Canons /Reunion- France; I.C.S G. Di Vittorio / Italy și Szkola Podstawowa /Polonia.

Cea de-a treia mobilitate a proiectului Erasmus+”European Healthy Lifestyle” a avut ca destinatie Insula  Reunion ,situată  în Oceanul Indian. Reunion  este o parte integrantă a Republicii  Franceze chiar dacă este situată peste mări și țări, după cum se poate spune. Tematica principală a reuniunii din Reunion a fost una sportivă, despre practicarea unor activități sportive în mediul respectiv dar nu au lipsit nici vizitele în frumoasele obiective locale.

Anunț important!

 

 


În contextul epidemiologic actual, urmare Hotărârii Consiliului de Administrație, începând din data de 12.03.2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”, iar biroul secretariat-registratură va fi închis. Documentele se transmit la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” în format electronic la adresa de email scoalaceauru@yahoo.com sau la numărul de fax 0253210973.
Toate audiențele vor fi reprogramate.

Director,

prof. Șomîcu Cornel

LISTĂ ELEVI SELECTAȚI ÎN PROIECTUL ERASMUS+ 371 2019-1-PT01-KA229-061307_5 ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

Admiși

 1. Ciortan Alexandra Valentina-Cornești
 2. Dodenci Aristide Mihai Cristian-Cornești
 3. Dogaru Leasă Maria Alexia-Ceauru
 4. Popescu Ana Maria Daria-Ceauru
 5. Mălăescu Maria Mălina-Ceauru
 6. Petrescu Cristiana Aryana Ionela-Ceauru
 7. Meleca Fabiana Andreea-Cornești
 8. Priescu Mihai Alexandru-Cornești
 9. Meleca Ionela Denisa-Cornești
 10. Popescu Ana Maria-Bălești

Rezerve

 1. Albeanu Raluca Elena-Bălești
 2. Giugelea Mădălin Florin-Cornești
 3. Giugelea Florin Nicușor-Cornești
 4. Oprea Paul Florin-Cornești

Model acord părinte pentru participare elev la activități proiect Erasmus+

DECLARAȚIA PĂRINTELUI

PENTRU PARTICIPAREA ELEVULUI LA UNA DIN MOBILITĂȚILE PROIECTULUI
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5
”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”

 

Subsemnatul(a), ……………………………………………………….. identificat prin C.I. seria …….., număr……………………, domiciliat în localitatea …………………………………………….., strada.……………………………..…………,nr …., bl …., sc …, et …. , ap…., jud Gorj, telefon …..…………………… părinte/tutore al elevului/ei …………………………………………………………………, din clasa ……….. la  Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” , declar că sunt de acord ca fiul / fiica mea să participe la activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului ERASMUS+
371 2019-1-PT01-KA229-061307_5  ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”coordonat de d-l profesor Șomîcu Cornel. Menţionez că mi-am însuşit regulamentul şi normele de securitate pe care derularea activităţilor de proiect în mobilitatea transnațională, le presupune.

 

Data,                                                                                         Semnătură părinte,

 

 

ANGAJAMENT AL PĂRINTELUI

 

Art 1. Prin prezenta mă angajez, în numele copilului meu minor, că acesta:

 • va respecta întocmai programul activităţilor de proiect, atât în țară cât și în mobilitatea transnațională;
 • va respecta regulamentul şi normele de securitate ale activităţilor, precum și normele pentru care a primit din partea mea acordul de participare;
 • va avea un comportament decent şi cooperant cu profesorii – membri în echipa de implementare a proiectului și cu profesorii însoțitori în mobilitate;
 • va investi timp, energie şi va manifesta deschidere şi atitudine de colaborare (cu echipa de elevi şi profesori) pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
 • va realiza sarcinile de lucru și materilele solicitate de către echipa de implementare a proiectului( echipa de profesori) și va respecta termenele de predare a acestora;
 • înţelege că îi sunt interzise în mod categoric realizarea de fotografii şi filmări fără acordul subiecţilor, consumul de alcool, droguri, substanţe nocive sau care pun în pericol propria sănătate sau a grupului de elevi şi profesori;
 • înțeleg că îi sunt interzise introducerea şi utilizarea în cadrul grupului a armelor, muniţiilor etc.

Art.2. Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.

Art.3. Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.

Art.4. Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această mobilitate transnațională.

Art.5. Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această mobilitate transnațională, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.

Art.6. Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.

Art.7. Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista participanţilor la astfel de activități.

Art.8. Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada mobilității transnaționale, rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii.

Art. 9. Mă oblig să retrag copilul pe cheltuială proprie, din mobilitatea transnațională sau din deplasările locale, dacă profesorul coordonator/ profesorii însoțitori solicită aceasta, ca urmare a nerespectării prevederilor de la Art 1.

Art.10. Mă oblig să returnez preţul biletului de avion, dacă din motive foarte serioase, fiul/fiica mea, după ce a primit acordul meu de participare la proiect, nu va realiza deplasarea.

Art.11. Mă angajez să acopăr daunele materiale provocate din vina copilului meu pe perioada desfăşurării activităţii în cauză;

Art.12. Îmi asum responsabilitatea recuperării materiei copilului meu, ca urmare a faptului că pe parcursul derulării mobilităţii transnaționale, elevii implicaţi în proiect nu vor participa la orele de curs;

Art.13. Sunt de acord ca, în cazul unei urgente de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.

Art 14. Sunt de acord ca profesorul coordonator sau profesorii însoțitori să anunţe organele de intervenţie de urgenţă, dacă realitatea o impune.

Art 15. Sunt de acord ca fiul/fiica mea sa apară în eventualele elemente de vizibilitate ale proiectului şi colegiului, rezultate în urma derulării activităţii,

Art 16. Numărul de telefon la care mă angajez să răspund pe perioada desfăşurării activităților proiectului și a mobilității transnaționale   este  …………………………………………………..

 

Data                                                                                              Nume și prenume părinte

 

…………………………….                                                                    ……………………………………………..

 

Semnătură părinte

 

……………………………………..

 

 

 

DECLARAȚIA ELEVULUI

 

Am citit acest formular și înțeleg că trebuie să respect toate regulile mobilității transnaționale   stabilite de echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ , nr   371 2019-1-PT01-KA229-061307_5    să mă comport politicos și responsabil, să nu consum tutun, băuturi alcoolice și droguri și să nu întreprind acțiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea și siguranța mea sau a celorlalți participanți.

 

Numele și  prenumele elevului minor                                        Data

 

………………………………………………………………

Semnătura elevului

 

………………………………………………………………………

………………………………..

 

 

Model Scrisoare de intenție

Scrisoare de intenţie

Domnule Director,

 

Subsemnatul/a, ……………………..……………………….., elev al Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș”,domiciliat/ăîn……………………….str………………………..….nr……ap…….tel.…………..……….. e-mail…………………, prin prezenta ȋmi exprim dorinţa de a participa la Proiectul Erasmus + , 371 2019-1-PT01-KA229-061307_5, ”Identidade europeia à volta dos sabores e aromas ”.

Informaţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului le-am  dobândit în urma participării la conferinţa de deschidere a proiectului  şi de pe pagina de web a instituţiei.

Sunt elev/ă în clasa a ……………la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” şi consider că în anii de gimnaziu  am acumulat multe cunoştinţe teoretice necesare în acest proiect.

Având în vedere necesitatea perfecționării  mele în domeniul Limbii Franceze, prin participarea ȋn cadrul acestui proiect doresc să îmi perfecţionez abilităţile practice.

Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  ………..…… …………… …………..……………………………………………………………….. ………….

 

Vă mulţumesc,

(numele si semnătura candidatului)

 

 

Data: