În atenția elevilor care susțin Evaluarea Națională la Centrul de Examen Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

Informații importante:

  • 22 iunie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă
  • 29 iunie 2021 – (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
  • 30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Regulile din ziua examenului

Accesul în unitatea de învățământ se realizează până la ora 8:30, potrivit Metodologiei.

Probele scrise pentru Evaluarea Națională încep la ora 09:00.

Nu mai este măsurată temperatura candidaților la intrarea în școală, potrivit deciziei Ministerului Educației.

Candidații și cadrele didactice participante vor purta mască de protecție pe toată durata concursului, în interiorul instituțiilor.

În intervalul 08:30 – 09:00, asistenții pregătesc debutul probei prin: legitimarea și instruirea elevilor, împărțirea broșurilor.

Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest
scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare.

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

Durata fiecărei probe de examen este de 120 de minute, iar în sala de examen rămân ultimii trei elevi până la predarea lucrării și de către ultimul candidat.

Toate sălile în care se desfășoară activități specifice Evaluării Naționale vor fi supravegheate audio-video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea.

Depozitarea bagajelor în sala special destinată va fi monitorizată audio-video.

Camerele sistemului de supraveghere audio-video în sălile de examen vor fi instalate astfel
încât să asigure vizibilitatea tuturor persoanelor din sală și să nu poată fi obturate prin
prezența persoanelor sau a unor obiecte.

În sălile de examen camerele vor surprinde cel puțin frontal toți candidații precum și toate
acțiunile și dialogurile persoanelor aflate în sală.

În sălile de preluare/multiplicare a subiectelor camerele vor surprinde în totalitate acțiunile
și dialogurile membrilor comisiei în activitățile de preluare/tipărire/multiplicare a subiectelor, precum și monitoarele calculatoarelor folosite la descărcarea/tipărirea/multiplicarea subiectelor.

Înainte de multiplicarea subiectelor, președintele se va asigura că acestea sunt tipărite corect, prin confruntare cu varianta electronică.

Secretizarea lucrărilor se face de către asistenți, după verificarea scrierii corecte a datelor de identificare ale elevului.

Pentru ștampilarea lucrărilor scrise şi a ciornelor se utilizează exclusiv ștampila tip – Comisie de Examen.

Președintele Comisiei de Examen nu va semna lucrările scrise.

La predarea lucrărilor scrise, elevii vor semna procesul verbal de predare-primire.

Se va consemna pe lucrare și în procesul verbal numărul total de pagini scrise.

În Centrul de examen se va realiza capsarea lucrărilor, în laterala din partea stângă, în trei locuri – sus, mijloc și jos, așezate sub formă de caiet, în ordinea paginilor.

În Centrul de examen nu se numerotează lucrările.

Predarea lucrărilor la comisia județeană se face de către președintele comisiei și un
membru/secretar însoțiți de reprezentanți ai MAI.

În fiecare zi în care se desfășoară probe scrise, la ora 15.00 se afișează
baremele de evaluare și notare, iar Edupedu.ro le publică pe site.

Afișarea rezultatelor elevilor se realizează și în format letric la Centrul de examen și se
păstrează pe o perioadă de o lună de la data afișării. Afișarea rezultatelor elevilor pe site-ul evaluare.edu.ro va fi anunțată de Edupedu.ro.

Cererea tip pentru depunerea contestațiilor a fost publicată de minister.

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/Cerere-pentru-contestatii-evaluarea-nationala-2021.png

Toate documentele rezultate în urma activităților desfășurate în centru (declarații, angajamente, procese verbale, ciorne, lucrări anulate etc.), se arhivează timp de doi ani
în unitatea de învățământ.

Cataloagele se arhivează în unitate cu termen de păstrare permanent.

Media obținută la Evaluarea Națională este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Programul școlar valabil începând cu 5 mai 2021

Începând cu 5 mai 2021 revenim la școală, pe SCENARIUL I(VERDE), toate clasele cu excepția clasei a VIII-a., care revine în 10 mai 2021. Iată aici programul de la Ceauru și Cornești:

Schimbul I.
8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.45-11.30
11.40-12.25

Schimbul II
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50

La Bălești orele încep la ora 9.00 cu ore de 45 minute și pauze de 10 minute.

Cadouri și rechizite de Paște pentru elevii de învățământ primar din Bălești

Primăria și Consiliul Local Bălești, în colaborare cu Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Bălești, au oferit în Săptămâna Mare pachete și rechizite școlare pentru toți elevii de învățământ primar din comună. Aproximativ 200 de elevi au primit aceste cadouri chiar de la primarul localității, domnul Mădălin Ungureanu.

Mulțumim și pe această cale oficialităților comunei pentru surpriza oferită!

Proiectul CONGRUENT la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

Programe de anti-bullying prin cinema-terapie, educație financiară și parenting în satul Ceauru din județul Gorj, atestat istoric din secolul al XV-lea

Proiectul CONGRUENT, derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” din sat Ceauru, comuna Bălești, județul Gorj, dezvoltă activități de parenting și de combatere a bullying-ului prin cinematerapie, servicii psiho-terapeutice,ateliere de antreprenoriat și educație financiară, pentru comunitatea interetnică de profesori, copii și părinți din comuna Bălești. Până la finalul anului 2022, 400 de profesori, părinți și copii vor beneficia de programele din cadrul CONGRUENT. La începutul proiectului, în luna martie 2021, Asociația Docuart asigură infrastructura tehnică necesară desfășurării activităților, prin amenajarea și dotarea în Școala Antonie Mogoș a unei săli de proiecție video pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. De asemenea, proiectul CONGRUENT are în vedere activarea unui Grup de Inițiativă Locală pentru organizarea de campanii de conștientizare, activități civice comune și acțiuni de dialog.

Despre activitățile proiectului CONGRUENT

Proiectul CONGRUENT derulat de Asociația Docuart vizează, în principal, îmbunătățirea relației dintre cei trei mari actori ai procesului educațional: profesori, copii și părinți. Metodologia programului de parenting  include prezentări, exerciții individuale și de grup, dezbateri și jocuri de rol.

Categoriile de comunități interetnice implicate în proiect sunt romi și români din comuna Bălești, județul Gorj și anume 200 de copii din cadrul Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș”, care vor fi implicați în activități precum: mentorat, cinematerapie, servicii psiho-terapeutice, workshop-uri de educație financiară și antreprenoriat pentru copii și 200 de adulți care vor fi implicați precum parenting, mentorat, formare antreprenorială, consultanță și mentorat,  acțiuni civice, campanii de informare și conștientizare, acțiuni de dialog social.

Despre identitate și incluziune

„Noi cu proiectul Caravana Docuart mergem în județul Gorj din anul 2016. Așa că deja ne cunoaștem cu autoritățile locale, cu liceeni și copii, cu părinți și profesori. Când am scris proiectul CONGRUENT am luat în considerare și datele din recensământ și Strategia de Dezvoltare Locală, faptul că avem elevi care provin din medii defavorizate, familii cu situații financiare precare, familii monoparentale și că avem o comunitate interetnică vulnerabilă. Dar nouă ne plac și oamenii, ne place și istoria locului! Dorim să arătăm copiilor, dar și părinților, că mândria locală se naște prin descoperirea istoriei comune și a … vecinilor!

Și vreau să menționez că numele partenerului nostru Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” vine de la vestitul meșter popular cu acest nume, <<născut în ziua de Sânta Maria mică a anului 1835, în satul Bălceşti din judeţul Gorj și căsătorit cu o fată din Ceauru>> – ne spune chiar Alexandru Al. Tzigara-Samurcaş, fondatorul Muzeului de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială (sursa Arta în România – Studii Critice de Al. Tzigara-Samurcaş, Ed.Minerva, 1909, http://www.muzeultaranuluiroman.ro). Acesta a cumpărat casa meșterului în 1907, aceasta fiind găzduită în prezent la Muzeul Național al Țăranului Român din București”, spune Daniela Apostol, inițiatorul proiectului și președinte al Asociației Docuart.

Deja am avut primele întâlniri în Școala Antonie Mogoș cu elevii din clasele a patra și a cincea iar copiii sunt foarte prezenți: sunt curioși, simpatici și …deja știu ce este bullying-ul, inclusiv cel verbal; avem discuții foarte interesante! Am fost plăcut impresionați și de sentimentul de comunitate dintre părinți și curajul de a vorbi despre probleme de parenting în cadrul grupului nostru. De-abia aștept următoarele sesiuni!(Alexandra Cojocaru, psiholog în proiectul CONGRUENT)

Din Arhiva Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș” aflăm că satul Ceauru este unul dintre cele mai vechi din judeţul Gorj. Începuturile învăţământului în zona comunei Băiești au loc la mânăstirea Tismana, încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Cea mai veche lucrare cunoscută este scrisă în limba slavă în 1758 de către dascălul Ion Popovici, fiul popii Vasile din Stolojanii Gorjului, din 1968 devenit sat al comunei Băleşti. Apariţia Regulamentului Organic, în 1831, face ca şcoala să devină de stat şi să se adreseze unui segment social mai mare. Şcolile din oraşele de reşedinţă de judeţ devin publice sau naţionale.

Dintr-o evidenţă numită „Conscriptio districtus Syll Superioris” (Conscripţia judeţului Gorj) încheiată de austrieci în anul 1727, ce cuprinde nominalizarea capilor de familie şi averea acestora, aflată spre păstrare la Hofkammer Wien Archiv (un microfilm al acesteia aflându-se spre păstrare la Arhivele Naţionale ale României din Bucureşti, colecţia Microfilme, Austria, rola 102, cadru 441-550), aflăm că satul Ceauru în acel an era proprietate a Mănăstirii Tismana şi avea în componenţa sa un număr de 49 familii”, scrie domnul Dan Cismaşu,în Revista Vertical Online.

www.congruent.docuart.ro

https://www.facebook.com/Congruent-by-Docuart

Parteneri: Școala Gimnazială „Antonie Mogoș”, Modernism.ro, Muzeul Național al Țăranului Român, Radio România Cultural, EmiTV, Vertical, Gorjeanul

///

„Proiectul este derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor inter-etnice vulnerabile de copii și de adulți din comunitatea defavorizată pe o perioadă de 20 luni prin măsuri de incluziune, educație non-formală, parenting, mentorat, combatere bullying, dezvoltare economică prin workshop-uri și cursuri acreditate în antreprenoriat, consultanță în elaborare planuri de afaceri, activare Grup de Inițiativă Locală, derulare de campanii de conștientizare și realizare de propuneri către autoritățile publice locale.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida  relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator  de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei  active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului  societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele  donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe  informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați http://www.eeagrants.ro.”

Proiectul ”European Healthy Lifestyle”, activitate virtuală în Franța

În săptămâna 15-19 februarie 2021 s-a desfășurat  cea de-a patra  mobilitate, online, a Proiectului ”European Healthy Lifestyle”, derulat de școala gorjeană în colaborare  cu  școli din Franța, Polonia, Italia și Reunion.

Activitățile pentru proiectul Erasmus+ ”European Healthy Lifestyle”, au ajuns la a patra mobilitate  care  a avut loc online pe parcusul săptămânii 15-19 februarie 2021, iar  coordonarea lor a fost preluată de profesorii si elevii participanți din Franța de la Colegiul ”Gabriel Havez”.  Astfel,   au participat  la această întâlnire  online  elevi și profesori : din Italia de la Școala  IGS Giusseppe di Vittorio din  Palermo, Colegiul Gabriel Havez din Franța, Școala Podstawowa nr.11 din Polonia ,  Colegiul Les Deux Canons din Insula Reunion, alături de  elevii gorjeni   și doamna  profesoară de limba engleză, Gabriela Hortopan   de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” din Bălești.

Reprezentanții Gorjului pentru întâlnirea virtuală din Franța au fost elevii: Alexia Dogaru, Andreea Pătrașcu, Denisa Pătrașcu, Izabela Popescu, Bogdan Guran și Claudiu Apostoiu. S-a ocupat de coordonarea activității  din partea României, prof. Gabriela Hortopan.  Elevii din Bălești au avut în pregătire două teme.  Prima dintre acestea ,,O provocare de 10 euro pentru a pregăti o mâncare sănătoasă pentru patru persoane”   în care  fiecare a trebuit să adune informații despre ingredientele folosite în rețete de mâncare  propuse, incluzând prețuri,mod de preparare,valori nutriționale,calorii  după care urma  să aleagă o singură rețetă care a fost creată  în fișier PDF pentru a fi încărcată online pe etwinning  la  pagina destinată proiectului European Healthy Lifestyle. 

A doua temă a fost „ Un stil de viață sănătos pentru o zi” care presupunea un videoclip sau o prezentare multimedia despre o zi echilibrată, perfectă din viața unui adolescent  incluzând activităti, mâncare sănătoasă,activități sportive care de asemenea trebuia să fie încărcate  pe pagina de etwinning.

Activitățile s-au derulat online pe zoom și platforma twiddla unde elevii  coordonați de profesori au facut activitatea în colaborare.Au prezentat temele și au discutat rezultatele. Bineînțeles, finalul de bun rămas l-au prezentat elevii de la Colegiul Gabriel Havez din Franța. Fiind vorba de ultima mobilitate,  elevii și profesorii au împărtășit momente de nostalgie și au exprimat dorința de a menține căile de comunicare deschise și, poate,  pe viitor o colaborare într-un alt proiect pe  care să-l ducă la bun sfârșit cu rezultate la fel de bune.

Proiect european pentru elevii și părinții de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”

În perioada 2021-2022, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” este partener în Proiectul CONGRUENT implementat de Asociația DOCUART. Proiectul se adresează tuturor elevilor din comună și implică participarea directă a claselor a IV-a și a V-a Ceauru, inclusiv a părinților.

Proiectul vizează, printre altele, îmbunătățirea relației dintre cei trei mai actori ai procesului educațional: profesori, copii și părinți. Metodologia programului de parenting  include prezentări, exerciții individuale și de grup, dezbateri, jocuri de rol etc.

Programul de parenting asigură următoarele beneficii pentru părinți și copii:

– Deprinderea părinților cu metode validate de educare a copiilor

– Reducerea abandonului școlar a copiilor aflați în risc de abandon școlar

Structura programului:

1. Familiarizarea părinților cu particularitățile stadiilor de dezvoltare ale copilului;

2. Familiarizarea părinților cu nevoile caracteristice ale fiecărui stadiu de dezvoltare;

3. Dezvoltarea psihica si cognitiva a copilului in funcție de fiecare stadiu;

4. Familiarizarea părinților cu problemele specifice fiecărui stadiu;

5.  Identificarea problemelor – învățarea unor tehnici de advocacy;

6. Strategii de parenting particularizate la nevoile grupului țintă;

7. Reducerea abandonului școlar prin integrare socio-economică;

8. Familia: factori principal in procesele educaționale si in dezvoltarea copiilor.

O altă activitate se referă la organizarea unui program de combatere a bullying-ului prin cinematerapie

Activitățile de combatere a bullying-ului prin cinematerapie includ  metode care își propun sa  limiteze propagarea si sa diminueze impactului bullying-ului asupra elevilor.  Atelierele diferă din punct de vedere al tematicii si grupelor de vârstă (I-IV și V-VIII), dar au același principiu de a modela si perfecționa structuri de gândire si relaționare.

Intervenția va fi coordonata de un psiholog si de un regizor de film documentar. Este alcătuită din 12 ședințe structurate de grup.

De asemenea, o altă activitate vizează asigurarea de servicii psiho-terapeutice pentru copiii dezavantajați

Ședințe psiho-terapeutice pentru elevii vulnerabili din comunitatea interetnică.  Activitatea este necesară plecând de la nevoia identificată în rândul elevilor beneficiari ai programului,  peste 60 de elevi care provin din medii defavorizate, familii cu situații financiare precare, familii monoparentale, familii de rromi etc.