Buget 2016

 

Bugetul  pe anul 2016

  • Mii lei –
  Cod AN 2016 Trim I Trim II Trim III Trim IV
CHELTUIELI TOTALE   2.959,61 605,00 770,80 1.413,81 170,00
CHELTUIELI CURENTE   2.799,11 593,50 770,80 1.264,81 170,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.739,00 502,00 640,00 463,00 134,00
Cheltuieli cu salariile în bani 10.01. 1.403,16 433,10 495,80 362,30 111,96
Salarii de baza 10.01.01 1.330,40 407,60 460,20 351,10 111,50
Alte sporuri 10.01.06 23,26 8,50 10,60 3,70 0,46
Fond aferent plății cu ora 10.01.11 49,50 17,00 25,00 7,50 0,00
Cheltuieli salariale n natura 10.02. 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
Transport la si de la locul de munca 10.02.05. 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
Contributii 10.03 315,84 68,90 144,20 80,70 22,04
Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 221,70 48,00 100,00 57,20 16,50
Contributii de asigurări sociale de șomaj 10.03.02 7,03 1,60 3,50 1,90 0,03
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 72,96 16,00 33,00 19,00 4,96
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 2,23 0,60 1,00 0,60 0,03
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 11,92 2,70 6,70 2,00 0,52
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 287,00 70,00 130,80 50,20 36,00
Bunuri si servicii 20.01. 269,30 63,00 124,10 47,20 35,00
Furnituri de birou 20.01.01. 7,00 3,00 2,00 0,00 2,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02. 6,00 0,00 1,00 3,00 2,00
Încalzit, iluminat și forta motrica 20.01.03. 132,00 40,00 62,00 10,00 20,00
Apa, canal, salubritate 20.01.04. 12,00 0,00 8,00 3,00 1,00
Carburanți si lubrifianți 20.01.05. 26,00 9,00 4,00 4,00 9,00
Piese de schimb 20.01.06. 6,10 3,00 3,10 0,00 0,00
Transport 20.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08. 7,00 2,00 3,00 1,00 1,00
Materiale și prestari servicii cu caracter funcțional 20.01.09. 26,00 6,00 11,00 9,00 0,00
Alte bunuri si sercicii de întreținere și funcționare 20.01.30. 47,20 0,00 30,00 17,20 0,00
Reparatii curente 20.02. 17,70 7,00 6,70 3,00 1,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 56 773,11 21,50 0,00 751,61 0,00
Programe din Fonsul European Agricol de Dezvoltare Rurala 56.04 773,11 21,50 0,00 751,61 0,00
Finanțare externa neramburasabilă 56.04.02 773,11 21,50 0,00 751,61 0,00
CHELRUIELI DE CAPITAL 70 160,50 11,50 0,00 149,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 160,50 11,50 0,00 149,00 0,00
Active fixe 71.01 160,50 11,50 0,00 149,00 0,00
Construcții 71.01.01 154,50 5,50 0,00 149,00 0,00
Alte active fixe 71.01.30 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
Învătământ preșcolar și primar 65.02.03 961,96 279,50 348,30 256,70 77,46
Învătământ preșcolar 65.02.03.01 334,46 94,60 120,50 93,80 25,56
Învătământ  primar 65.02.03.02 627,50 184,90 227,80 162,90 51,90
Învătământ secundar 65.02.04 1.997,65 325,50 422,50 1.157,11 92,54
Învătământ secundar inferior 65.02.04.01 1.997,65 325,50 422,5 1157,11 92,54

 

      Director,                                                                                                                             Contabil Șef

Prof. Șomîcu Cornel                                                                                                               Șelaru  Ionel  Lucian