METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2013-2014

Sc CeauruI. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea Evaluărilor Nationale în anul scolar 2013-2014, denumite în continuare EN-2014, în conformitate cu prevederile Art. 74, alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Evaluările Nationale în anul scolar 2013-2014 cuprind Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare EN VI.
Art. 2 (1) EN-2014 se desfăşoară pe parcursul lunii mai în conformitate cu calendarul aprobat.
Art. 3 (1) Rezultatele individuale la EN II si EN VI sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învătare al elevului
(2) Planurile individualizate de învătare ale elevilor sunt comunicate părintilor/reprezentantilor legali ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educational al elevului.
(3) EN IV este o evaluare standardizată care se administrează în toate unitătile de învătământ, care are scopul de a furniza datele necesare pentru realizarea diagnozei sistemului de învătământ la nivelul învătământului primar.
III. ELABORAREA TESTELOR
Art.10 (1) Testele pentru EN-2014 se elaborează de către CNEE, tinând seama de următoarele cerinte:
c) au un format asemănător cu cel al evaluărilor internationale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani, pentru EN IV.
e) durata cumulată a secventelor de evaluare nu va depăsi durata mentionată pentru fiecare evaluare natională, după cum urmează:
– un total de 50 de minute pentru EN II,
– un total de 120 de minute pentru EN IV;
– un total de 120 de minute pentru EN VI.
Art.11 (1) Testele elaborate pentru EN II contin două sectiuni. O primă sectiune vizează evaluarea competentelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise, iar cea de-a doua sectiune vizează evaluarea competentelor de matematică.
Art.12 (1) Testele elaborate pentru EN IV contin două sectiuni. O primă sectiune vizează evaluarea competentelor de întelegere a textului scris în limba română, iar cea de-a doua sectiune vizează evaluarea competentelor de matematică.
Art.13 (1) Testele elaborate pentru ENVI contin două sectiuni: prima corespunzătoare disciplinelor din aria curriculară limbă şi comunicare şi, respectiv, a doua, corespunzătoare ariei curriculare matematică şi ştiinte.
IV. DESFĂSURAREA EN II
Art.15 (1) EN II se desfăşoară pe parcursul a două zile, în timpul orelor de curs.
Art.16 (1) Sălile în care se sustine EN II sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea urmărind aşezarea obisnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele, prenumele si unitatea de învătământ.
V. DESFĂSURAREA EN IV
Art.18 (1) EN IV se desfăşoară printr-o singură administrare, în ziua programată, în toate unitătile scolare. Administrarea presupune două secvente de evaluare cu o pauză de 10 minute între ele.
Art.19 (1) Sălile în care se sustine EN IV sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea prin aşezarea elevilor în bănci în ordine alfabetică, în fiecare sală de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care îşi scrie numele, prenumele si unitatea scolară.
VI. DESFĂSURAREA EN VI
Art.21 (1) EN VI se administrează în două secvente de evaluare, în aceeaşi zi, în timpul orelor de curs.
Art.22 (1) Sălile în care se sustine EN VI sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea urmărind aşezarea obisnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test, pe care îşi scrie numele, initiala tatălui, prenumele si scoala de provenientă.
VII. EVALUAREA TESTELOR
Art.24 (1) Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unităti de învătământ.
Art.25 (1) Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.
Art.26 (1) Rezultatele obtinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei si sunt valorificate la nivelul unitătii de învătământ prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de învătare;
b) consemnarea în portofoliul educational al elevului;
c) informarea părintilor / reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competentelor evaluate.
(4) După informarea părintilor / reprezentantilor legali, se întocmeşte un proces-verbal, în care acestia semnează pentru luarea la cunoştintă a informatiilor continute de planul individualizat de învătare.
IX. DISPOZIŢII FINALE
(4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu
Art.32 (1) Elevii cu cerinte educationale speciale, integrati în şcolile de masă, precum şi cei din învătământul special, care parcurg curriculumul şcolii de masă, sustin EN-2014, în conditiile prezentei metodologii.
Art.33 Conducerile unitătilor de învătământ aduc la cunoştinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin următoarele activităti:
a) afişarea la avizierul şcolii;
b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
d) organizarea unor întâlniri cu părintii / reprezentantii legali în vederea informării acestora.
CALENDARUL
de administrare a Evaluărilor Nationale în anul scolar 2013-2014
SESIUNEA I
6 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba română
7 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
8 mai 2014 EN II – Matematică
13 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
14 mai 2014 EN IV – Matematică
14 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
15 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiinte
SESIUNEA a II-a
20 mai 2014 EN II – Scris-citit
21 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
22 mai 2014 EN II – Matematică
27 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
28 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiinte
28 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
29 mai 2014 EN IV – Matematică

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s