Portofoliul cadrului didactic

 

 

Serbare 3A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

A.1. Proiectare:

 • Planificare anuală;
 • Proiectarea unităţilor de învăţare;
 • Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;
 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
 • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;
 • Crearea de softuri educaţionale în specialitate.

A.2. Evidenţă:

 • Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
 • Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;
 • Rezultate la examene naţionale;
 • Rezultatele evaluării predictive;
 • Rezultatele evaluărilor periodice;
 • Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;
 • Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
 • Evidenta elevilor capabili de performanta ;
 • Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;
 • Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare;
 • Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);
 • Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual.

A.3. Instrumente de evaluare şi notare:

 • Chestionare;
 • Tipuri diferite de itemi de evaluare;
 • Grile;
 • Teste, etc.

A.4. Resurse materiale proprii:

 • Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc.;
 • Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.;
 • Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.

A.5. Documente curriculare necesare:

 • Programe şcolare ;
 • Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;
 • Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.C.T.S., I.S.J.);
 • Programele pentru examenele naţionale;
 • Subiectele pentru examene naţionale.

A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii:

 • Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;
 • Excursii, drumeţii;
 • Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

B. Dezvoltare profesională şi  carieră

B.1. Perfecţionare metodică:

 • Definitivat, grade didactice, doctorat ;
 • Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;
 • Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;
 • Participare cu referate la cercurile pedagogice ;
 • Cercetare ştiinţifică.

B.2. Activitate publicistică:

 • Articole în diverse publicaţii;
 • Cărţi în domeniul educaţional;
 • Caiete metodice / ghiduri metodologice

B.3. Documente privind calitatea de:

 • Mentor;
 • Tutore;
 • Formator local/ judeţean/ naţional;
 • Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;
 • Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;
 • Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;
 • Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)
 • Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;
 • Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;
 • Evaluator manuale;
 • Membru în comisii ştiinţifice.

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate:

 • Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;
 • Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;
 • Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.C.T.S.;
 • Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
 • Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

B.5. Premii şi recompense:

 • Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.C.T.S./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;
 • Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;
 • Diplome acordate la nivel local şi judeţean.
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s